e-materiaalit opetuksessa

Mitä e-materiaalit ovat?

Klikkamalla saat kuvan suuremmaksi.

1. Resursseihin kuuluvat kaikki oppimiseen ja opetukseen tarkoitetut ja niitä tukevat apukeinot.

2. Oppimateriaaleihin sisältyvät kaikki erityisesti opetukseen ja oppimiseen käytettävät materiaalit, kuten kirjat ja digitaaliset oppimateriaalit.

3. Digitaalisia materiaaleja ovat kaikki digitaalisessa muodossa olevat materiaalit esim. Internetissä olevat materiaalit, radio- ja tv-ohjelmat, cd-levyt. Autenttisia materiaaleja ovat erilaiset raportit, tutkimustulokset, manuaalit, oppijan omat havainnot, lehdet, WWW-sivut, TV-uutiset ja muistiinpanot jostakin ilmiöstä. Niitä ei ole ensisijaisesti suunniteltu opetuskäyttöön: ei pedagogisesti jäsennettyjä, eivät ohjaa oppimisprosessia. Niiden käyttö vaatii ympärilleen oppimisprosessin esim. oppimistehtäviä tai yhteisöllistä tiedonrakentelua  (Silander, 2006).

4. E-oppimateriaaleja (digitaalisia oppimateriaaleja) ovat mm. oppimisaihiot (Learning objects). E-oppimateriaalit on suunniteltu opetuskäyttöön ja ne noudattavat usein opetussuunnitelmien sisältöjä ja tavoitteita. Oppimisaihiot ovat yksittäisiä ja pieniä multimedia-pohjaisia ”oppimateriaalipalasia”, esim. pieniä animaatioita, oppijaa aktivoivia harjoitteita. Aihioita voidaan käyttää erilaisissa oppimisprosesseissa ja oppimisprosessin eri vaiheissa (opetus- ja oppimistilanteissa) (Silander, 2006).

Mitä lisäarvoa e-oppimateriaalit tuovat opetukseen?

– oppilaiden mielenkiinto herää/säilyy
– tukee oppimista eri aistikanavien kautta (erilaiset oppijat)
– tukee lukemisvaikeuksisten oppimista
– mahdollistaa tutkivan oppimisen soveltamisen laajasti
– oppimateriaali syvenee ja laajenee
– oppiminen monipuolistuu ja nopeutuu
– opettajan aikaa säästyy, kun voi käyttää onnistuneita demoja ja materiaalia
– mahdollistaa vaarallisten tai harvinaisten ilmiöiden havainnoimisen
– ympäristöystävällisyys

…entä oppimiseen?

– visualisointi tai simulaatio konkretisoi ja havinnollistaa opittava asiaa
– tuo lisäarvoa oppimisprosessin vaiheisiin, joita vaikea opettaa tai havainnollistaa muilla keinoilla
– useat e-materiaalit (mm. aihiot) ovat vuorovaikutteisia > oppijan täytyy toimia ja ajatella aktiivisesti
– ovat pedagogisesti suunniteltuja ja ohjaavat oppijaa aktiiviseen tiedonkäsittelyyn
– ohjaavat oppimisprosessia (Silander, 2006)
– keino mallintaa oppijan omaa ajattelua > tietoisuus ajatteluvirheistä lisääntyy > käsitteellinen muutos mahdollistuu
– mahdollisuus ilmiöiden ja erilaisten lainalaisuuksien kokonaisvaltaisempaan ymmärtämiseen (Jaakkola, 2009)

– minkälaisia e-oppimateriaaleja on ? oph:n luokittelua?? noudattaen
– mistä löytää e-oppimateriaaleja?
– mistä löytää autenttisia e-materiaaleja?

Lähteitä:
* Jaakkola, Tomi. 2009. Oppimisaihiot opetuksen tukena. http://www.verkkojakokemassa.fi/arkisto/materiaalit2009/jaakkola_tomi.pdf
* KenGuru. 2007. OPH. http://www2.edu.fi/kenguru/fi/index.php
* Koli, Hanne ja Silander, Pasi. 2003. Verkko-opetuksen työkalupakki: oppimisaihioista oppimisprosessiin. Finn Lectura.
* Silander, Pasi. 2006. Oppimisaihiot verkossa. Otava.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *