DISCUSSIONS

You can find our new webpage here!

PRESENTATIONS AND DISCUSSION:

Optimal and Markov -perfect Nash equilibria in harvesting age-structured fish populations, Lissabon 2019 Olli Tahvonen

LUKE:n toiminta EU:n vertailutasolaskennassa rapauttaa tutkimuksen uskottavuutta

Metsänhoidon valinnat taloudellis-ekologisena optimointiongelmana, WWF:n jatkuvan kasvatuksen seminaari 2019, Olli Tahvonen

Keskustelua EU:n edellyttämistä hiilinielujen vertailutasolaskelmista – Yle uutiset 20.1.2019

Metsät ja talous: neljä episodia suomalaisessa metsäkeskustelussa, esitelmä tieteen päivillä 2019, Olli Tahvonen

Lehtijuttuja

Puuntuotannon kannattavuudesta Ylä-Lapissa

Inarin alueen metsävarojen taloudellisesti kannattavan käytön vaihtoehdot – Esitelmä seminaarissa: Saamelaisten oikeudet, ilmastonmuutos ja saamelaisalueen metsävarojen käyttö” –seminaari, Inari 5.10.2017

Natural Resources and Economic-Ecological Optimization Models

Uusiutuvien luonnonvarojen taloudellis-ekologinen käyttö. Esitelmä tieteen päivillä 14.1.2017.

Metsien bioenergiakäytön hiilineutraalisuudesta

Ekologian ja taloustieteen välisen yhteistyön ongelmista

Presentation in AID forum: Debate on Economics and Ecology

Economic growth and natural resources

Esitelmä kaivospolitiikasta eduskunnan ympäristövaliokunnalle 2013

Esitelmä suomalaisen luonnonvarapolitiikan ilmiöistä Taloustieteen yhdistykselle 2012

Esitelmä metsien käytön taloudellisista vaihtoehdoista ja metsäpolitiikasta Ympäristöakatemiassa 2012

Esitelmä luonnonvarojen taloustieteen näkökulmista porotalouteen Paliskuntain yhdistykselle 2011

Leave a Reply