Utbildningarnas målsättning

Målsättningen med utbildningarna är att erbjuda undervisningspersonal stöd och forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla fungerande verksamhetsmodeller berörande elev- och studerandevården i skolan och i yrkesinstitutet så att erbjudandet av det tidiga stödet som framkommer i den nya lagen om elev- och studerandevården kan förverkligas.

I utbildningarna beaktas de riktlinjer som framkommer i den nya elev- och studerandevårdslagen som kommer i kraft den 1 augusti 2014. (Länk till lagen på finlex hemsida: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287) De konkreta resultat som eftersträvas är att de förpliktelser som elev- och studerandevårdslagen för med sig tydliggörs, verksamhetsmodeller beträffande elev- och studerandevården utvecklas samt att vidareutveckla modeller för samarbete mellan skolan och hemmet.

För ytterligare information om utbildningarna kontakta:

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *