Elevvården i förskolan & nybörjarundervisningen (2 sp) 10–11.9.2015 i Helsingfors

På hösten arrangeras en utbildning angående elevvård för personal inom förskola och nybörjarundervisning. Målsättningen med utbildningen är att erbjuda anställda inom förskola och nybörjarundervisning (åk 1-2) stöd för tolkandet av den nya elev- och studerandevårdslagen samt erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla fungerande verksamhetsmodeller berörande elevvården.

Målgrupp, tidpunkt och plats

Målgrupp: Utbildningens främsta målgrupp är personal inom förskolan samt nybörjarundervinsingen (årskurs 1-2). Även stödpersonal så som kuratorer och psykologer som ingår i skolans elevvårdsgrupp kan gärna delta.

Tidpunkt: to. 10.9 klockan 12.00 – 17.00 & fre. 11.9 klockan 9.00 – 12.00

Plats: Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingstjänster, Fabiansgatan 32

Läs mer och anmäl dig här.

Rusmedelsförebyggande arbete i yrkesinstitutet (2 sp)

På våren arrangeras den tredje modulen i utbildningsprojektet för personal inom yrkesutbildningen. Den tredje modulen handlar om rusmedelsförebyggande arbete och den hålls av Maria Norrman. Modulen arrangeras både i Borgå och i Jakobstad. Mer information om utbildningen kommer som snarast! Även personer som inte deltagit i de tidigare delarana är välkomna att delta.

Plats och tidpunkt:

Optima Jakobstad: torsdagen den 23.4.15 klockan 12-17 & fredagen den 24.4.15 klockan 9-12 Läs mer och anmäl dig här.

Inveon Borgå: torsdagen den 21.5.15 klockan 12-17 & fredagen den 22.5.15 klockan 9-12 Läs mer och anmäl dig här.

 

Välkommen till bloggen!

I denna blog hittar du information angående de svenskspråkiga utbildningar som utbildnings- och utvecklingscentret Palmenia arrangerar angående elev- och studerandvård läsåret 2014-2015. Palmenia arrangerar separata utbildningar för personal inom den allmänbildande utbildningen samt för yrkesutbildningen. Utbildningarna finansieras av utbildningsstyrelsen och är avgiftsfria för undervisningsväsendets personal. Välkommen med på fortbildning!

Utbildningarnas målsättning

Målsättningen med utbildningarna är att erbjuda undervisningspersonal stöd och forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla fungerande verksamhetsmodeller berörande elev- och studerandevården i skolan och i yrkesinstitutet så att erbjudandet av det tidiga stödet som framkommer i den nya lagen om elev- och studerandevården kan förverkligas.

I utbildningarna beaktas de riktlinjer som framkommer i den nya elev- och studerandevårdslagen som kommer i kraft den 1 augusti 2014. (Länk till lagen på finlex hemsida: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287) De konkreta resultat som eftersträvas är att de förpliktelser som elev- och studerandevårdslagen för med sig tydliggörs, verksamhetsmodeller beträffande elev- och studerandevården utvecklas samt att vidareutveckla modeller för samarbete mellan skolan och hemmet.

För ytterligare information om utbildningarna kontakta: