Elevvården i förskolan & nybörjarundervisningen (2 sp) 10–11.9.2015 i Helsingfors

På hösten arrangeras en utbildning angående elevvård för personal inom förskola och nybörjarundervisning. Målsättningen med utbildningen är att erbjuda anställda inom förskola och nybörjarundervisning (åk 1-2) stöd för tolkandet av den nya elev- och studerandevårdslagen samt erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte för att kunna utveckla fungerande verksamhetsmodeller berörande elevvården.

Målgrupp, tidpunkt och plats

Målgrupp: Utbildningens främsta målgrupp är personal inom förskolan samt nybörjarundervinsingen (årskurs 1-2). Även stödpersonal så som kuratorer och psykologer som ingår i skolans elevvårdsgrupp kan gärna delta.

Tidpunkt: to. 10.9 klockan 12.00 – 17.00 & fre. 11.9 klockan 9.00 – 12.00

Plats: Helsingfors universitet, Utbildnings- och utvecklingstjänster, Fabiansgatan 32

Läs mer och anmäl dig här.