Peliohjeet │ Game guide

Tervetuloa pelaamaan arvoituksellista kaupunkipeliä nimeltä Engelin koodi!

Tässä pikaohjeet:

Lue ohjeet ja neuvot huolellisesti ennen kuin aloitat!

Peli perustuu kaupunkisuunnistukseen ja sanallisten rastiarvoitusten selvittämiseen. Itsenäisesti pelattavassa suunnistuspelissä rasteja on yhteensä 6 kappaletta ja niiden selvittämiseen ja kävelemiseen menee noin tunti.

Peli toimii Helsingin yliopiston käyttäjäystävällisellä WordPress-sivustolla ja on siten saavutettavissa monella laitteella eikä vaadi minkään osion lataamista.

Jokaisen arvoitussivun salasana koostuu kolmesta merkistä, eli numeroista ja kirjamista. Kirjaimet kirjoitetaan pienellä. Kaiken päätteeksi, kun olet selvittänyt kaikki arvoitukset ja salasanat, sinulla pitäisi olla 8 kirjainta, joita käytetään selvittämään viimeinen koodi.

TÄRKEÄ! Kirjallisia arvoitusohjeita tulee edetä järjestyksessä. Yksi lause tai virke kuvaa aina yhtä siirtymistä kaupunkimaastossa.

Salasanat syötetään aina yhden sivun avaamista osoittavaan kohtaan. Kun avaat yhden arvoitussivun, toiset sulkeutuvat automaattisesti. Arvoitussivuja voi olla auki vain yksi kerrallaan. Arvoitussivut avautuvat aina ruutunäkymän alaosaan, joten rullaa sopivaan kohtaan.

Peliä voi pelata yksin. On kuitenkin hyvä, jos salasanoja voi tallentaa muistiinpanoihin sitä mukaan, kun peliä etenee.

On hyödyllistä tuntea hieman Helsingin keskustan karttaa ja helppoja tunnettuja maamerkkejä.

Pelin aikana liikutaan kaupungilla, ylitetään suojateitä ja saatetaan kävellä vilkkaan ajoliikenteen vierellä. Pidä huolta, että seuraat ympäristöäsi, kun pelaat peliä.

Suosittelemme lasten pelaavan peliä aikuisen kanssa. Pelin käsikirjoitus on laadittu lukiotasoinen oppija mielessä, joka voi entuudestaan tuntea Helsinkiä.

Peliä pelataan aina pelaajan omalla vastuulla. Pelintekijät eivät ole vastuussa mahdollisista väärinkäytöksistä tai muista pelin pelaamisen seuraamuksista.

Helsingissä tuulee! Ulkona on viileää ja ehkä pimeää. Lämpimät vaatteet ja vaikka taskulamppu voivat olla hyviä varusteita pitää mukana.

Kuulemme mielellään palautetta pelaamisesta! Voit kirjoittaa terveisesi kommenttilaatikoon!

Mikä on myytti? Myytti on muodoltaan dramatisoitu kertomus, jolla voi olla pyhiä (uskonnollisia) ominaisuuksia; se ei ole teoretisoiva esitys. Myytit kuvaavat joitakin tapahtumia myös symbolisessa muodossa, eivätkä myyteissä esiintyvät tapahtumat tai hahmot ole välttämättä olemassa muutoin kuin myytin omassa todellisuudessa. (Simonsuuri, Kirsti. 2002. Ihmiset ja jumalat: myytit ja mytologiat)

***

Welcome! Here is a quick guide for the mysterious city puzzle Engel’s code:

Read the instructions and advice carefully before you begin!

The game is based on city orienteering and solving descriptive puzzles to open check points. The game has 6 check points in total, and takes about one hour to solve and walk through.

The game works on the University of Helsinki user friendly WordPress page and therefore is accessible on many devices. The game does not require any downloading.

Every puzzle (1-6) page passwords consists of three characters with letters and numbers. All passwords are written in lower case letters. In the end, after solving all puzzle passwords, you should have collected 8 letters, that will be used to solve the final code.

IMPORTANT! The written and descriptive clue sentences should be followed bit by bit. One sentence marks an action, movement or walking to the next hint in the city environment.  Sentences should be proceeded in the given order.

The passwords are typed into the according box on the page. When you open one puzzle page, the other opened ones will automatically close again. The puzzle page will open in the bottom section of your page view so scroll down to the right part.

You can play the game alone. But it might be handy, if you can take notes as you play.

It is beneficial to know a little about the map of Helsinki city center and easy well-known landmarks.

During the game, you are moving out and about in the city center. You are crossing crosswalks or walking by driveways. Make sure, that you are attentive to your surroundings, when you play the game.

We recommend that children play the game with an adult. The game story and script is made having a high school level player in mind, who might know a bit about Helsinki beforehand.

The player takes their own responsibility in playing the game. The game makers are not accountable for any misuse, or consequences of paying the game.

It is windy in Helsinki! It is cold outside, and maybe dark. Warm clothing an a flashlight might be useful to have.

We would like to hear your feedback! You can wright them on the comments box on any page of the game.

What is a myth? A myth is a dramatized story, which might have sacred (religious) qualities: it is not a theoretical expression. Myths describe some events also in a symbolic form, and characters or happenings in myths might not exist elsewhere than in the myth’s own reality. (Simonsuuri, Kirsti. 2002. Ihmiset ja jumalat: myytit ja mytologiat)