Tietoa yhdistyksestä

Helsingin yliopiston erilaiset oppijat ry., lyhyemmin Hyero, on HYY:n piirissä 6.5.2004 lähtien toiminut järjestö niille opiskelijoille, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka syystä tai toisesta tarvitsevat opinnoissaan erityisjärjestelyjä. Sen tarkoitus on toimia heidän etu- ja palvelujärjestönään opintojen edistämisessä ja niiden saattamisessa päätökseen sekä siirtymisessä työelämään.

Toiminta

Yhdistys järjestää mm. luento- ja keskustelutilaisuuksia, jotka kaikki ovat yleisölle avoimia. Kiinnostuksen mukaan muodostamme opintopiirejä. Aiheet voivat liittyä joko joihinkin yksittäisiin kursseihin tai yleisesti opiskeluun tiedekunnasta ja pääaineesta riippumatta. Käsiteltäviä asioita voivat tällöin olla esim. opiskelutekniikat, eri oppimistyylit ja niiden vaikutukset opiskeluun, apuvälineet ja muut käytännön apukeinot ja järjestelyt tai jollekin tietylle erityisryhmälle ominaisten opiskeluongelmien hallinta. Myös vertaisryhmiä opintojen tukemiseen voidaan muodostaa tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

Useimmat Hyeron tapahtumista järjestetään opiskelijatila Gustavus Rexissä, Domus Gaudiumilla eli ns. 3. ylioppilastalolla (Leppäsuonkatu 11, itäpuolen sisäänkäynti). Tila on esteetön.

Tiedottaminen

Yhdistys tarjoaa tietoa ja neuvontaa jäsenilleen, vie heidän mielipiteitään eteenpäin vaikuttaville tahoille tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä yliopiston omille että sen ulkopuolisille hallintoelimille, sekä myös ottamalla kantaa jäseniä koskeviin kysymyksiin, esim. korkeakoulu- ja työllisyyspolitiikassa. Tämä tehdään aina huomioiden, että järjestö on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Toiminnasta ja muusta ajankohtaisesta tiedotetaan näiden sivujen lisäksi sähköpostilla yhdistyksen postituslistan kautta sekä tarpeen vaatiessa Ylioppilaslehdessä. Lisätietoja antavat hallituksen jäsenet. Postituslistan osoite on eri-laiset(at)helsinki.fi ja sille voi liittyä lähettämällä viestin osoitteeseen majordomo@helsinki.fi. Viestiksi (ei siis otsikkokenttään) kirjoitetaan subscribe eri-laiset (huom. väliviiva). Listan ylläpitäjä on Juho Pystynen / juho.pystynen[at]helsinki.fi.

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen HYY:n jäsen. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi muunkin henkilön. Kannattajajäseniksi voivat yksityishenkilöiden lisäksi liittyä myös yritykset tai yhteisöt. Seniorijäseneksi voi liittyä jokainen akateemisen loppututkinnon suorittanut yhdistyksen entinen varsinainen jäsen.

Jäsenmaksut vuodelle 2021:

  • Varsinaiset jäsenet: ei jäsenmaksua
  • Kannattajajäsenet: yksityishenkilöt 20 euroa, yritykset 50 euroa
  • Seniorijäsenet: 5 euroa

Yhdistyksen tili on Danske Bankissa, IBAN: FI60 8000 1171 4012 69 Jäsenmaksun voi maksaa myös Hyeron järjestämissä tilaisuuksissa ja tositteeksi siitä saa Hyeron jäsenkortin.

Hallitus

Yhdistyksen hallituksessa on erilaisilla oppijoilla oltava enemmistö.

Hallitus vuonna 2021:

  • Puheenjohtaja Markku Salonen
  • Varapuheenjohtaja, sihteeri Juho Pystynen
  • Taloudenhoitaja Reetta Viljanen
  • Laura Jokinen

Hallitukseen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta hyero-hallitus[at]helsinki.fi.