About

The FILTER project creates new perspectives to the wide corpus of Estonian–Karelian–Ingrian–Finnish oral poetry called runo-song, regilaul, and kalevalaic poetry, and new analytical tools for complex linguistic materials, also suitable for other kinds of versatile verbal arts in small or poetic languages.

We combine thorough knowledge of historical data—currently in two countries and four digital corpora—to wide-ranging theoretical discussions and innovative methodological solutions, searching for new ways to conduct computational humanistic research in tight interdisciplinary interaction. Taking into account some disregarded materials and features, we search new perspectives on local poetic cultures, intertextuality, historical continuums and Finnic mythology.

This consortium of the Finnish Literature Society and University of Helsinki works in close collaboration with the Estonian Folklore Archives at the Estonian Literary Museum.

See more: https://www.folklorefellows.fi/historical-oral-poems-and-digital-humanities/

 

FILTER-hanke luo uusia analyyttisia välineitä ja näkökulmia laajaan virolais-karjalais-inkeriläis-suomalaiseen suullisen runouteen, joka tunnetaan myös runolauluna ja kalevalaisena runoutena.

Yhdistämme kahteen maahan ja neljään eri osa-aineistoon jakautuvan aineiston analyysin laaja-alaiseen teoreettiseen taustakeskusteluun ja innovatiivisiin metodisiin ratkaisuihin, ja etsimme samalla uudenlaisia, tiiviiseen vuorovaikutukseen perustuvia tapoja tehdä digitaalista humanistista tutkimusta. Ottamalla huomioon myös aiemmin väheksyttyjä osa-aineistoja ja piirteitä on mahdollista löytää aivan uusia näkökulmia historiallisten paikalliskulttuureiden väliseen vuorovaikutukseen, intertekstuaalisuuteen, historiallisiin jatkumoihin ja itämerensuomalaiseen mytologiaan.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Helsingin yliopiston yhteishanke toimii tiiviissä yhteistyössä Viron Kirjallisuusmuseon kansanrunousarkiston kanssa.

Hankkeesta pidemmälti Kalevalaseuran blogissa: Laskennallista taikuutta.