Ohjelma

Perjantai 22.3.

9.00–9.45 Ilmoittautuminen

9.45–10.00 XXXIII Fonetiikan päivien avaussanat – Martti Vainio

10.00–11.00  Sessio 1, pj Pärtel Lippus

10.00 Tuuli Tuisk: Illustrations of the IPA: the case of Livonian
10.20 Enel Põld: Has the palatalization system of Estonian insular dialect been preserved on Saaremaa?
10.40 Katri Hiovain & Helen Türk: Comparison of durational patterns in North Saami and Inari Saami languages

11.00–11.30 Kahvitauko

11.30–12.50 Sessio 2, pj Stina Ojala

11.30 Elina Tieaho & Minttu Ripatti: Akustinen äänianalyysi: kliininen fonetiikka
11.50 Tuomas Kaseva, Mikko Kurimo & Aku Rouhe: Spherical Speaker Diarization System
12.10 Okko Räsänen & Shreyas Seshadri: Lasten kielikokemusten kartoitus suuren mittakaavan ääniaineistolla
12.30  Sari Ylinen, Katja Junttila, Anna-Riikka Smolander, Reima Karhila, Mikko Kurimo & Risto Näätänen: Say it again, kid! – vieraan kielen äänteiden oppiminen digitaalisen pelin avulla

12.50–14.00 Lounas, Unicafe Päärakennus

14.00–15.00 Sessio 3, pj. Okko Räsänen

14.00 Lauri Tavi & Stefan Werner: Prosodic variability in suicidal and intoxicated speech: A case study
14.20 Atte Asikainen: Huoneen kaiunnan vaikutus puheen tuottamiseen
14.40 Juraj Šimko & Antti Suni: Analysis of Lombard speech prosody using WaveNet embeddings

15.00–16.00 Posterisessio & iltapäiväkahvit

16.00–16.40 Sessio 4, pj. Sari Ylinen

16.00 Nelly Penttilä, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka & Raymond Kent: Sujumattomuudet ilmaisun muotoilun ja jatkuvuuden edistäjinä
16.20 Heini Kallio, Antti Suni, Štefan Beňuš & Juraj Šimko: L2-puheen sujuvuuden tarkastelua aallokemuunnosspektrien avulla

18.00–22.00 Illallinen, Ravintola Paasin Kellari (Paasivuorenkatu 5b, 00530 Helsinki)

Lauantai 23.3.

10.00–11.20 Sessio 5, pj. Kimmo U. Peltola

10.00 Einar Meister, Stefan Werner & Lya Meister: Temporal characteristics of Estonian adolescent speech
10.20 Pärtel Lippus & Eva Liina Asu: A study of the timing and quality of diphtong components in spontaneous Estonian
10.40 Pire Teras: Variation in the pronunciation of word-initial /h/ in Estonian
11.00 Anton Malmi: The quality of Estonian vowels preceding palatalized consonants

11.20–12.00 Kahvitauko

12.00–13.20 Sessio 6, pj. Nelly Penttilä

12.00 Tommi Jantunen, Birgitta Burger & Anna Puupponen: Pää edellä näyttelemään– artikulaattoreiden toimintajärjestys siirryttäessä konstruoituun toimintaan suomalaisessa viittomakielessä
12.20 Stina Ojala: Kuurosokeuden vaikutus ääneen lukemiseen
12.40 Tommi Nieminen, Michael O’Dell & Joonas Vakkilainen: F0:n, kvantiteetin ja puhetempon keskinäisistä vaikutussuhteista
13.00 Päivi Virkkunen: Kissankello vai kissan kello? – suomen yhdyssanojen havaitsemisesta

13.20 XXXIII Fonetiikan Päivien loppusanat

Posterit:

Ohjeita esitelmien pitäjille

Suulliset esitelmät ovat muotoa 15+5 (esitelmän pituus 15 min, keskustelulle aikaa 5 min). Pienessä juhlasalissa on Internet-yhteydellä ja dataprojektorilla varustettu tietokone (Windows) sekä äänentoisto. Suosittelemme esitelmämateriaalin näyttämistä usb-muistin kautta. Mikäli haluat käyttää omaa konetta, otathan sopivat adapterit mukaan. Jos esitykseen kuuluu äänitiedostoja, nämä kannattaa olla mukana myös erillisinä tiedostoina, sillä ohjelmiin upotetuista äänistä osa saattaa leikkautua pois soitettaessa.

Posterisessio pidetään pienen juhlasalin edustan aulassa perjantaina 22.3. klo 15-16. Posterit voi tuoda esityspaikalle posterisessiota edeltävän lounastauon aikana; kiinnitystarvikkeita on saatavilla esityspaikalla. Posterin maksimikoko on A0.