Geoinformatiikka (Geographic information science, GIS) on tieteenala, joka tutkii paikkatiedon hankinnan, hallinnan, analyysin ja mallinnuksen menetelmiä. Metsätieteissä geoinformatiikkaan liittyvä tutkimus ja opetus keskittyy yksityiskohtaisen paikkatiedon hankintamenetelmien kehittämiseen sekä paikkatiedon hyödyntämiseen metsä- ja ympäristötietojärjestelmissä, metsävarojen käytön suunnittelussa ja niiden ajantasaistamisessa.

Metsätieteiden koulutusohjelmissa geoinformatiikka on osa metsävarojen hallinnan ja geoinformatiikan erikoistumistalaa ja opintokokonaisuutta, mutta sitä hyödynnetään myös mm. metsänarvioimistieteessä, metsäekologiassa, metsäteknologiassa ja metsäekonomiassa. Metsätieteiden koulutusohjelmien ulkopuolisille opiskelijoille tarjotaan geoinformatiikan opintokokonaisuus (sivuaine), josta on hyötyä esimerkiksi maankäyttöön ja ympäristötiedon hallintaan liittyvillä tieteenaloilla.

Opetuksessa keskitytään menetelmien hallintaan ja tehdään paljon harjoituksia paikkatieto-ohjelmistoympäristöissä. Geoinformatiikan opetuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijat hankkimaan, hallitsemaan ja analysoimaan paikkaan sidottua tietoa paikkatieto-ohjelmistoilla.  Käyttämällä maailman johtavia paikkatieto-ohjelmistoratkaisuja mahdollistetaan opiskelijoiden kansainvälinen kilpailukyky ja osaamispohjan yhteensopivuus eri puolilla maailmaa. Geoinformatiikka on keskeisessä roolissa metsä-, maanmittaus- ja ympäristösektorin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä.