Aineopintojen laboratoriotöiden uudistus – ensimmäisiä tuloksia

Tässä blogissa on käsitelty Aineopintojen laboratoriotyöt (AOL) I ja II -kurssien uudistustyötä edellisen vuoden aikana. Nyt on ensimmäinen osa uudistetusta kurssista pidetty, ja aika ensimmäisille arvioille.

AOL I -kurssin läpäisi noin 60 opiskelijaa. Tämän on kolminkertainen määrä pariin edellisvuoteen verrattuna, ja enemmän kuin laitokseltamme valmistuvien maisterien määrä. Tässä purkautui siis vuosien varrella kertynyt suma. Kun keväällä vielä pidetään tiiviskurssi, niin sen jälkeen vuosikausia muhinut AOL-tulppa on ainakin toistaiseksi poistettu.

Suurempien läpäisymäärien taustalla on ertyisesti kurssimuotoisuus, eli se se, että kurssi on nyt yhden jakson mittainen. Opiskelijoiden saaman ohjauksen määrä on myös lisääntynyt määrältään ja parantunut laadultaan. Opiskelu kurssilla on siis ohjatumpaa kuin ennen, mutta vaikuttaa että kaikki ovat siihen vain tyytyväisiä.

Opetettavat sisällöt ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta, mutta on vaikea sanoa onko kurssi nyt vaikeampi vai helpompi kuin ennen (vaatimuksiin voi jokainen tutustua kurssin sivuilla Moodlessa ,”log in as a guest”). Opiskelijapalautteessa kurssia pidettiin edelleen vaativana ja työläänä, joten aiempaa helpompi kurssi ei ainakaan vaikuta olevan. Esitietojaan opiskelijat pitivät kuitenkin riittävinä, joten haastavuus ei sinällään ole ongelma.

Kaikenkaikkiaan tyytyväisyys kurssiin on aivan eri tasoa kuin ennen. Kurssin saamat arviot ovat myös koko fysiikan laitoksen kurssien joukossa kärkipäätä. Alla otteita kurssipalautteesta (asteikolla 1 = täysin eri mieltä….5 = täysin samaa mieltä):

Kurssin sisältö oli kiinnostava. 4,2
Pohjatietoni olivat riittävät. 4,0
Kurssi oli vaatimustasoltaan helppo. 2,8
Kurssin suoritus vaati opintopisteisiin verrattuna vain vähän työtä. 2,3
Kurssin toteutus ja työskentelytavat tukivat oppimistani. 4,2
Opiskeluilmapiiri kurssilla oli innostava. 4,2
Kurssilla käytetyt materiaalit olivat hyviä. 3,8
Opetus oli vuorovaikutteista ja aktivoi opiskelijoita. 4,0
Ymmärsin, mikä kurssilla oli keskeistä ja mihin kurssilla oppimaani tarvitsen. 4,3
Hain tietoa itsenäisesti perehtyessäni kurssin aihepiireihin. 4,1
Uskon pystyväni hyödyntämään kurssilla oppimaani tulevissa opinnoissani. 4,4
Kokonaisuudessaan kurssi ansaitsee arvosanan. 4,2.

Tässä vaiheessa vaikuttaa siis, että uudistus onnistui hyvin. Tiedossa oli alusta pitäen, että uudistus vaatii melkoisen määrän työtä, joten kurssin kehitysporukalle ja erityisesti suurimman käytännön työn tehneelle Szabille varattiin kunnolla aikaa kehitystyöhön. Työn pohjaksi tutustuttiin huolellisesti siihen, miten maailmalla on vastaavia uudistuksia toteutettu, ja sovitusta meidän oloihin kehiteltiin ja kypsyteltiin rauhassa. Viime kädessä kurssin onnistumisen mahdollistivat motivoituneet opiskelijat, jotka lähtivät innolla mukaan uudentyyppisiin aktiviteetteihin ja suhtautuivat kärsivällisesti uuden kurssin pieniin puutteisiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *