GER-HOPE – Opettajien täydennyskoulutushanke

Tavoitteet

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia tarjoaa

Kuva: Flickr/Elisa Paolini

sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajille mahdollisuuden osallistua Gerontologisen hoitotyön opetuksen kehittäminen – koulutusohjelmaan. Koulutuksessa opettajat saavat gerontologian alan uusimman, monitieteisen tutkimustiedon erityisesti muistisairaiden hoitotyöhön.

Tavoitteena on, että opettajien oma pedagoginen näkemys iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin eri osaalueiden ydinosaamisesta yhdistyy, selkiytyy ja syvenee. Koulutushankkeessa tuetaan hyvien käytäntöjen leviämistä eri oppiaineiden välillä. Useamman eri aineen opettajan osallistuminen samasta oppilaitoksesta edistää koulutuksen hyödyntämistä opetuksessa ja sen kehittämisessä.

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa hyödynnetään kontaktiopetuksen ja itsenäisen opiskelun lisäksi  vertaisryhmätyöskentelyä sekä verkko-opetusta ja ohjausta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Lähiopetuspäivät järjestetään Helsingin yliopiston  keskustakampuksella. Koulutuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi jokaiseen koulutusosaan sisältyy opettajien omaan työhön liittyvä
kehittämistehtävä. Koulutusosien kehittämistehtävät voivat sulautua yhdeksi isommaksi, koko koulutusohjelman läpäiseväksi kehittämishankkeeksi.

Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan toisen asteen opettajat, joiden opetuksen yhtenä osa-alueena ovat iäkkäiden hoitoon liittyvät kysymykset.

Ilmoittautuminen
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Hakukriteerit
Koulutus- ja kehittämisohjelmaan otetaan ensisijaisesti
ne, jotka ilmoittautuvat kurssin jokaiseen moduuliin.
Toivotaan, että samasta oppilaitoksesta osallistuu
useampi eri aineiden opettaja. Koulutukseen otetaan
enintään 35 opiskelijaa. Hakijat saavat tiedon koulutusvalinnoista
sähköpostilla viimeistään viikolla 37.

Hinta
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamana osallistujille maksuton. Osallistujat huolehtivat itse mahdollisista matka- ja majoituskuluista.
Opetushallituksen rahoittamassa, opetustoimen henkilöstökoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa kattamaan kustannuksia, jotka jäävät saamatta Opetushallitukselta keskeyttämisen vuoksi.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat suomalaiset alan tunnustetut asiantuntijat.