Kurssin aikataulu ja rakenne

HAASTEENA LÄHIÖ -ASUKASTOIMINTA ALUEKEHITTÄMISESSÄ 24.08.-05.09.2015, PROJEKTIKURSSIN SUORITUSOHJEET

SISÄLTÖ

Alueellinen eriytyminen ja vetovoiman heikentyminen ovat lähiöiden haasteita.
Kurssilla perehdytään aluekehittämiseen urbaaneilla lähiöalueilla. Tämä toteutetaan tapaustutkimuksen muodossa. Kurssi sisältää asiantuntijoiden pitämiä vierailijaluentoja, kenttätyöskentelyä sekä alueen kehittämisen konseptin luomisen. Konseptit tuotetaan pienryhmissä ja esitellään yhteistyökumppaneille kurssin viimeisenä päivänä lauantaina 5.9. klo 12–15 järjestettävässä loppuseminaarissa.

KURSSIN TAVOITTEET

● tutustuminen alueiden kehittämisen haasteisiin ja kaupungin muutostekijöihin
● kaupunkikulttuuriin ja kansalaistoimintaan tutustuminen sekä yhteiskunnan että kaupungin ja muiden toimijoiden näkökulmasta
● luennoilla opitun teorian soveltaminen käytännössä
● projektinhallinta- ja viestintätaitojen kehittäminen
● poikkitieteellinen työskentely sekä monipuolisten ryhmätyötaitojen harjoittelu
● aluekehittämisen konseptin luomisprosessi ideoinnista ongelmanratkaisuun, valmiin konseptin esittely

KURSSIN AIKATAULU JA RAKENNE

VIIKKO 1

ma 24.8.
Kurssin esittely, tutustuminen ja ryhmäytyminen. Maunulaan tutustuminen.
Luennot: Tilakeskuksen, Maunula-seuran ja Kulttuurikeskuksen näkökulmat ja tarpeet.

09:00-11:00 Kurssin aloitusluento (Metsäpurontie 29)
11:00-12:00 SIESTA
12:00-15:00 Luento: Tilakeskus, Maunula-seura, Kulttuurikeskus (Mediapaja)
15:00-16:00 Luento: Johdantoluento, Aluekehittäminen (Metsäpurontie 29)
16:00-17:00 Ryhmäjako ja kotitehtävänanto (Metsäpurontie 29)

ti 25.8.
Konseptien luomisprosessi, ryhmien roolijako ja ennakkotehtävien läpikäyminen.
Luennot: Lähiöiden kehitys ja täydennysrakentaminen (KSV), Nuorten osallistaminen (NK).

(Metsäpurontie 29)
09:00-11:00 Konseptin luomisprosessin ja ryhmän vastuualueiden esittely ja ryhmätyöskentely
11:00-12:00 Luento: KSV
12:00-13:00 SIESTA
13:00-15:00 Ennakkotehtävien läpikäynti
15:00-16:00 Luento: Nuorisoasiainkeskus
16:00-17:00 Kotitehtävänanto: Artikkeli

ke 26.8.
Teoriapohjan kartoittaminen: artikkelitehtävä, haastatteluiden ohjeistus ja loppuseminaarin mainosten tekeminen.
Luento: Miten kehittää lähiötä?, Hukkatila

(Metsäpurontie 29)
09:00-10:00 Luento: Miten kehittää lähiötä?
10:00-11:15 Ryhmätyöskentely: Artikkelitehtävä
11:15-12:00 Luento: Haastatteluiden ohjeistus
12:00-13:00 Hukkatila
13:00-14:00 SIESTA
14:00-17:00 Loppugaalan mainosten ohjeistus ja ryhmätyöskentely

to 27.8.
Asukkaiden näkökulma ja tarpeet (haastattelut).
Luento: Asukkaiden osallistaminen kulttuurihankkeeseen (Reittejä Kontulaan -hanke, Kansallisteatteri), Onnistunut konseptin luominen (Avanto Helsinki).

(Metsäpurontie 29)
09:00-10:00 Ryhmätyöskentely: Haastattelukysymysten tekeminen
10:00-11:00 Luento: Reittejä Kontulaan -hanke, Kansallisteatteri
11:00-12:00 Ryhmätyöskentely: Haastattelukysymysten tekeminen
12:00-13:00 SIESTA
13:00-14:00 Luento: Avanto Helsinki
14:00-17:00 Ryhmätyöskentely: Haastattelut (Kenttätyö)

pe 28.8.
Työpaja I: Tutkimusongelman rajaus (haastattelut ja yhteistyökumppanit).
Luento: Kaupunkisuunnittelu ja -aktivismi (Lisää kaupunkia Helsinkiin).

(Maunulan Helander -koti)
09:00-12:00 Työpaja I
12:00-13:00 SIESTA
13:00-14:00 Luento: Lisää kaupunkia Helsinkiin
14:00-16:00 Työpaja I

VIIKKO 2

ma 31.8.
Työpaja II: Tutkimusongelman ratkaisu.

(Maunulan Helander -koti)
09:00-12:00 Työpaja II
12:00-13:00 SIESTA
13:00-17:00 Työpaja II

ti 1.9.
Kehitysideoiden testaaminen asukkailla ja esitysten valmistelu Tiedekulmaan.
Luento: Kaupunkiaktivismi aluekehittämisen työkaluna (Pasi Mäenpää).

(Metsäpurontie 29)
09:00-11:00 Hissipuheiden ja Tiedekulman Aamukahvien ohjeistus sekä ryhmätyöskentely
11:00-12:00 Luento: Konseptien testaaminen asukkailla
12:00-13:00 SIESTA
13:00-14:00 Luento: Kaupunkiaktivismi
14:00-17:00 Ryhmätyöskentely: Konseptien testaaminen asukkailla (Kenttätyö)

ke 2.9.
Kehitysideoiden esittely Tiedekulmassa klo 08:30. Loppuseminaari esityksen ohjeistus ja valmistelu.
Luento: Lisää katutaidetta Helsinkiin (Maikki Rantala).

08:30-11:00 Aamukahvit Tiedekulmassa (Tiedekulma Porthania)
11:00-13:00 SIESTA
13:00-14:00 Luento: Lisää katutaidetta Helsinkiin (Metsäpurontie 29)
14:00-15:00 Luento: Seminaariesityksen ja loppuraportin ohjeistus (Metsäpurontie 29)
15:00-16:00 Ryhmätyöskentelyä: Seminaariesitysten valmistelu (Metsäpurontie 29)

to 3.9.
Seminaariesitysten valmistelu.

09:00-12:00 Ryhmätyöskentely: Seminaariesitysten valmistelu (Metsäpurontie 29)
12:00-13:00 SIESTA
13:00-17:00 Ryhmätyöskentely: Seminaariesitysten valmistelu (itsenäinen)

pe 4.9.
Seminaariesitysten valmistelu ja palautus klo 18.

09:00-12:00 Ryhmätyöskentely: Seminaariesitysten valmistelu (Metsäpurontie 29)
12:00-13:00 SIESTA
13:00-17:00 Ryhmätyöskentely: Seminaariesitysten valmistelu (itsenäinen)

la 5.9.
Loppugaala (yhteistyökumppanit ja asukkaat paikalla).

12:00-15:00 Loppugaala ja seminaaritöiden esittely (tila vielä avoin).

TILAT

Kurssin tukikohtana toimii Metsäpurontie 29:ssä sijaitseva liikehuoneisto, mutta luennot sekä työpajat pidetään eri puolilla Maunulaa muutamaa kurssipäivää lukuun ottamatta.

Kurssitilojen osoitteet:

Metsäpurontie 29: Metsäpurontie 29
Mediapaja: Metsäpurontie 25
Maunulan yhteiskoulu: Kuusikkotie 3
Maunulan Helander -koti: Suursuontie 29
Tiedekulma Porthania: Yliopistonkatu 3

Suoritusohjeet