Haasteena lähiö -kurssin työpajapäivät Maunulan Helander -säätiössä

helander4Helander 2Helander3

Viime perjantaina ja eilen pidimme työpajapäivää Helander –säätiön tiloissa Maunulassa, jonka mahdollistivat Oy Mikrolog Ltd sekä Ekosto Oy. Molemmat yritykset ovat olleet mukana kehittämässä Maunulaa.

 

MIKROLOG

Oy Mikrolog Ltd tuki asukastila Maunulan Mediapajan toimintaa Mediapajan perustamisen yhteydessä lahjoittamalla tietokoneen sen käyttöön vuonna 1999. Sitran Oppivat seutukunnat –ohjelman yhteydessä Mikrolog toimitti vuonna 2001 Nettimaunula-hankkeelle tarjouskilpailun perusteella Mediapajan tietotekniikkavarustuksen (seitsemän tietokonetta, lasertulostin, skanneri, videotykki). Nettimaunula-hankkeen yhteydessä 2001-2003 Mikrolog kehitti yhdessä maunulalaisten kanssa ns. Maunulan mallisen edullisen laajakaistayhteyden. Tuolloin yleisesti käytettiin vielä puhelinyhteyksiin perustuvia modemeja ja laajakaistayhteyksien hinnat olivat noin 50 euroa kuukaudessa. Maunulan mallisilla yhteyksillä päästiin jopa seitsemään euroon kuukaudessa kotitaloutta kohti. Maunulassa 17 asunto-osakeyhtiötä hankki Maunulan mallisen laajakaistayhteyden. Laajakaistayhteyden jakamiseen perustuva sosiaalinen innovaatio levisi nopeasti myös muualle Suomeen.

EKOSTO

Maunulassa syntyi vuonna 2006 tarve ryhtyä pohtimaan, miten 60-luvulla rakennettujen kerrostalojen putkiremontit voitaisiin toteuttaa edullisemmin ja laadukkaammin taloyhtiöiden yhteistyönä. Asiaa käsiteltiin Maunulan aluefoorumilla helmikuussa 2007. Tämän jälkeen käynnistyi asiantuntiverkoston ideointityö, joka johti Maunula-Seuran myötävaikutuksella kahteen Kotialue Oy:n kehittämisprojektiin (2007-2008 ja 2008-2009) Maunulassa. Projekteissa luotiin ryhmäkorjauksen käsitteistö ja peruspelisäännöt sekä koottiin ryhmäkorjauksesta kiinnostuneiden asunto-osakeyhtiöiden joukko. Osaprojektien jälkeen oli mukana toistakymmentä ryhmäkorjauksesta kiinnostunutta asunto-osakeyhtiötä.
Alkuvuodesta 2009 käynnistyi ryhmäkorjauksen pilottivaihe Maunula-Seuran ja Ekosto Oy:n yhteistyönä. Sen aikana kilpailutettiin ryhmäkorjauksen rakennuttajakonsultiksi Valvontakonsultit Oy ja laadittiin malli taloyhtiöiden yhteistyösopimukselle sekä täsmennettiin ryhmäkorjaukseen liittyviä pelisääntöjä. Ekosto Oy:n Eino Rantala toimi asunto-osakeyhtiöiden muodostaman ryhmäkorjaustoimikunnan puheenjohtajana 2009-2013.

Valvontakonsultit vastasi rakennuttajakonsulttina koko ryhmäkorjaushankkeen toteutuksen ohjauksesta 2010-2013.  Valvontakonsultit ohjasialoyhtiöiden hankesuunnitelmien tekoa keväällä 2010 ja kilpailutti toteutussuunnittelijan kesän 2010 aikana. Taloyhtiöiden suunnitelmat valmistuivat keväällä 2011 ja urakoitsija kilpailutettiin kesän 2011 aikana.

NCC voitti urakkakilpailun ja urakointi alkoi syksyllä 2011. Viimeinen taloyhtiö valmistui loppuvuodesta 2013. Hankkeen yhteenlaskettu arvo oli noin 15 milj. euroa. Maunulan ryhmäkorjaushankkeen aikana korjattiin noin 500 asuntoa. Mukana loppuun asti oli kahdeksan asunto-osakeyhtiötä.

Tehty kehitystyö ja pilottihanke mahdollistivat ryhmäkorjauksen mallintamisen ja levittämisen avoimena innovaationa muualle pääkaupunkiseudulle ja Suomeen. Lisäksi pilottihankkeen kokemusten perusteella kirjoitettiin oppaita ryhmäkorjaushankkeen osapuolille toimintamallin leviämisen edistämiseksi.

HANKEPROSESSI
http://maunula.net/kehittminen-mainmenu-55/maunulan-ryhmkorjaushanke-mainmenu-964
KIRJALLISUUTTA
RIL 258-2011, RIL 258-2011 Teolliset ratkaisut korjausrakentamisessa, Helsinki 2011

RIL 260-2012, Ryhmäkorjaushankkeen kokoaminen, suunnittelu ja toteutus, Helsinki 2012

RIL, Isännöintiliitto ry, Taloyhtiömme putkiremontti – jokaisen osakkaan työkirja, Helsinki 2013