Esittely

Kaupunkiteologian yliopistonlehtori

Kehitän uutta kaupunkiteologian tutkimus- ja opetuskokonaisuutta, joka pyrkii ymmärtämään uskonnon ja urbaanien kontekstien risteymäkohtia: Miten uskonto tai uskonnolliset yhteisöt vaikuttavat kaupunkien ja kaupunkilaisten elämään ja hyvinvointiin? Miten uskonnontutkimus voi auttaa ymmärtämään kaupungeille leimallista uskontojen, kulttuurien ja elämäntapojen moninaisuutta? Miten uskonnon asiantuntijuus voi edistää dialogia, osallisuutta ja koheesiota kaupungeissa?

Hankkeessa kehitän myös yhteisölähtöistä yliopistopedagogiikkaa; kaupunkiteologiaa ei opiskella vain luentosaleissa vaan vahvasti myös kaduilla, kirkoissa, moskeijoissa, ostareilla ja leipäjonoissa. Osana työtäni johdan Kaupunkilainen köyhyys tänään –tutkimushanketta, joka pureutuu köyhyyden arkeen ja kokemuksiin tämän päivän Helsingissä sekä Suomen osahanketta EU-rahoitteisessa Europe Engage –hankkeessa, joka kehittää kansalaistoimintaan osallistumista osana yliopisto-opetusta 12 Euroopan maassa (europeengage.org).

Keskeisimpiä tutkimusteemojani ovat kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, lahjoittaminen, arvot, auttaminen ja hyvinvointimallit, joita olen tutkinut osana useita kansainvälisiä tutkimusryhmiä. Viime vuosina olen tutkinut myös myötätuntoa, yksinäisyyttä ja uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja.

VASTAANOTTO

Sopimuksen mukaan