VINKIT

Kuinka olla hiilifiksu järjestö?

Alla on esitelty seitsemän esimerkkiaskelta järjestön matkalla ilmastovastuullisuuteen.

 1. askel

Selvittäkää millainen järjestönne hiilijalanjälki on. Sen voi tehdä käyttäen järjestöjen hiilijalanjälkilaskuria. Laskuri on ladattavissa  täältä: Laskuri

 2. askel

Keskustelkaa järjestössänne yhdessä siitä, miksi ilmastovastuullisuus on tärkeää ja sitoutukaa ilmastovastuullisuuteen yhdessä.

Järjestön sitoutumisessa apuna voi käyttää esim. julkista Kestävän kehityksen toimenpidesitoumusta. Ohjeet sen tekemiseen löytyvät täältä: Sitoumus

3. askel

Toimikaa ilmastovastuullisten arvojenne mukaan.

 • Pyrkikää minimoimaan autoilu ja lentäminen. Erityisesti lentämisen ilmastovaikutukset ovat merkittävät ja lentojen vähentämisellä on suuri vaikutus järjestön hiilijalanjälkeen.
 • Panostakaa etäyhteyksiin ja mahdollistakaa etäpäivien vietto.
 • Helpoiten hiilijalanjälki pienenee siirtymällä uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön ja lämpöön.  Tämä ei kuitenkaan aina ole helppoa käytännössä. Jos esim. olette alivuokralaisina ja ette suoraan voi vaihtaa sähkösopimusta, pyrkikää vaikuttamaan vähäpäästöisempään sähköön siirtymiseksi.
 • Säätäkää toimiston sisälämpötila ilmastovastuulliselle tasolle (20-21°C ) ja tehkää ohjeistuksella laitteiden ja valojen sammuttaminen helpoksi tilasta lähtiessä ja työpäivän päätteeksi.  Lisävinkkejä esim. Motivalta
 • Kyseenalaistakaa kaikkien hankintojen tarpeellisuus. Esimerkiksi paperisille julkaisuille ja esitteille on sähköisiä vaihtoehtoja ja kierrätetyn paperin hiilijalanjälki on pienempi kuin tavanomaisen.
 • Lisätkää ilmastovastuullisuus hankintakriteereihinne ja luokaa kysyntää ilmastoystävällisille vaihtoehdoille. Kysykää palvelujen ja tuotteiden ilmastovastuullisuudesta ja olkaa itse valmiita vastaamaan, jos olette itse palvelun tuottajia.
 • Huolehtikaa käytöstä poistettavaien tavaroiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Tehkää jätteiden kierrättämisestä ohjeistuksella helppoa.
 • Järjestäkää tapahtumia paikoissa, joihin pääsee helposti julkisella liikenteellä ja innostakaa ja neuvokaa ihmisiä käyttämään vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja.
 • Risteilyaluksen sijaan valitkaa kokous- tai virkistyspaikka, joka ei turhaan liiku paikasta toiseen.
 • Tarjotkaa kasvis-, kala- tai vegaaniruokaa. Esimerkiksi liharuoka kuormittaa ilmastoa 2-3 -kertaisesti verrattuna kasvisruokaan.
 4. askel

Tehkää ilmastovastuullisuudesta mahdollisimman helppoa ja ilmastovaikutusten todentamisesta osa järjestön vuosisykliä.

 • Muokatkaa tiedonkeruutapojanne (esim. matkalasku, tilavaraukset), jotta hiilijalanjälkilaskenta olisi mahdollisimman helppoa.
 • Tehkää joka kevät tilinpäätöksen yhteydessä ilmastotilinpäätös ja ilmastovastuullisuustoimintasuunnitelma.
 5. askel

Kannustakaa muita järjestöjä ilmastovastuullisuuteen. Tarjotkaa apuanne ja kertokaa kokemuksianne esimerkiksi hiilijalanjäljen laskemisesta.

 6. askel

Viestikää askelistanne kohti ilmastovastuullisuutta rohkeasti ja läpinäkyvästi.

 7. askel

Olkaa yhteiskunnallisia vaikuttajia ja vaikuttakaa kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan puolesta.

 

Lisäksi WWF Suomi on koonnut vinkit suomalaisen vaikuttavimmista ilmastoteoista kuluttajan näkökulmasta. Selvitykseen voit tutustua tästä.