Helsingin yliopiston historia-aineiden yhteinen opetus

Laitoksien opetustarjonta (sivu vanhentunut)

Kaikkien laitoksien ja oppiaineiden historia-aiheinen opetus on korvaavuustietoineen kerätty yhteinen opetusmonisteeseen.

Yhteiset metodikurssit

Lähteet 2013 – suullisista perimätiedoista digitaalisiin lähteisiin
(HSS312/HYL313/HHR350/PH304/TSH306b, 5 op) weboodi 400853

III-IV periodit 14.1.-29.4.2013
ma klo 16-18 päärakennus, auditorium XIII / Sari Aalto

Historia-aineiden yhteisen metodikurssin lähtökohtana ovat kysymykset, osaavatko historiantutkijat hyödyntää Wikileaks-aineistoja tai esimerkiksi sähköisiä tilastolähteitä? Kurssilla käsitellään uusien digitaalisten aineistojen, hakemistojen ja arkistojen nousua perinteisten lähteiden rinnalle. Samalla pohditaan ylipäätään, minkälaisista aineistoista ja miten historiantutkimusta nykyään tehdään. Ajatuksena on, että kurssilla käsiteltäisiin aineistoja muistitiedosta elokuviin ja aineistojen hankintaa haastatteluista digitaalisiin arkistoihin.

Kurssilla eri historia-alojen ja ikäpolvien tutkijat lähestyvät aihetta omien kokemuksiensa ja tutkimuksiensa pohjalta. Kurssi on tarkoitettu jatko-opiskelijoille sekä gradua tai seminaarityötä tekeville perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen weboodissa 20.12.2012 alkaen joko koodilla 400853 (mikäli ei tule hakutulosten listaan, klikkaa koodia jonkin kurssin kohdalta) tai opinto-oppaasta Humanistisen tiedekunnan FHKT-laitoksen Suomen ja Pohjoismaiden historian kevään 2013 opetuksen alta.

Kurssin ohjelma
ma 14.1. kurssin aloituspaneeli
panelisteina Antti Häkkinen, Jukka Kekkonen, Jessica Parland-von Essen ja Jouko Talonen
ma 21.1. Matti Klinge: Kuvat, kielet ja painetut lähdejulkaisut
ma 28.1. Ville Jalovaara: Kekkos-tutkimuksen lähdeongelmat
ma 4.2. Jukka Kekkonen: “Riittävä” lähdepohja vertailevassa (oikeus)historian tutkimuksessa
ma 11.2. Antti Häkkinen: Muisti, muistaminen ja kerronta historiantutkimuksessa
ma 25.2. Mia Korpiola: Oikeushistoriallisista lähteistä käytännön tutkimusesimerkkien valossa
ma 11.3. Tapio Bergholm: Arkisto-, painetut ja digilähteet työmarkkinahistorian-
tutkimuksessa
ma 18.3. Teemu Keskisarja: Rikollisuuden ja ihmisten historiaa Ruotsin ajan oikeuslähteistä
ma 25.3. Esko M. Laine: Uudet sähköiset tietokannat historiantutkijoiden apuvälineenä
ma 8.4. Jessica Parland-von Essen: Digitaaliset media-aineistot
ma 15.4. Päivi Pihlaja: Tiede historiantutkimuksen kohteena – kulttuurintutkimuksen menetelmien rajoista ja mahdollisuuksista
ma 22.4. Ilkka Levä: Elokuva ja historia
ma 29.4. Seppo Hentilä: Tiedusteluaineistot kylmän sodan aikana – luotaus Stasin arkistoihin

Kurssin suorittaminen
Kurssi järjestetään historia-aineiden yhteistyönä, ja se korvaa sopimuksen mukaan 5 opintopistettä historia-aineiden syventävistä tai jatko-opinnoista. Suoritustapana on luentopäiväkirja (max. 10 sivua, muutama kpl / luento) ja essee (n. 10 sivua á 2000 merkkiä), jotka opiskelijan oman opinnäytteen tai seminaarityön ohjaaja tarkastaa.

Esseetehtävässä tarkoituksena on paneutua omaan tutkimusaiheeseen tai vaihtoehtoisesti johonkin tiettyyn luentosarjan aiheeseen liittyvään metodiseen teemaan käyttäen hyväksi luentojen antia sekä tälle sivustolle koottavaa lisälukemistoa. Jokaiselta luennoitsijalta pyydetään ehdotus 1–2 lisälukemistosta, jotka jotenkin valottavat luentosarjan teemoja.

Essee ja luentopäiväkirja palautetaan viimeistään maanantaina 20.5.2013. Suoritus palautetaan kirjekuoressa joko humanistisen tiedekunnan historia-aineiden opiskelijoiden huoneesta löytyvään palautuslaatikkoon (Unioninkatu 38A, 2. krs) tai yliopiston sisäpostilla osoitteeseen: Sari Aalto, FHKT-laitos, Historian tutkijatilat, PL 4.

Molemmista papereista tulee käydä ilmi suorittajan tiedot (nimi, opiskelijanumero ja oppiaine) sekä ohjaajan nimi (väitöskirjan/gradun/seminaarin). Jos opiskelijalla ei ole vielä omaa ohjaajaa, tulee tämä ilmoittaa muiden tietojen yhteydessä. Näille opiskelijoille etsitään tarkastaja kurssin järjestäjälaitoksilta. Opiskelijoiden ei tarvitse keskustella suorituksesta ohjaajansa kanssa, vaan kurssin koordinaattori toimittaa näille kaikki suorituksen arvosteluun tarvittavat tiedot.

Koordinaattori
Kurssin vetäjänä toimii Sari Aalto (sari.aalto(at)helsinki.fi)

Luentoja täydentävät materiaalit

Matti Klinge:
Iisalmen ruhtinaskunta. Modernin projekti sukuverkostojen periferiassa. SKS: Helsinki 2006.

Ville Jalovaara:
Jukka Tarkka: Karhun kainalossa. Suomen kylmä sota 1947-1990.
Esa Seppinen: UKK:n syvä jälki – perintö vai painolasti.

Jukka Kekkonen:
Vertailevan tutkimuksen haasteita. Tieteessä tapahtuu 3-4/2008, s. 32-37.
Judicial Repression during and after the Finnish (1918) and Spanish (1936-1939) Civil Wars: A Comparative Analysis
Kekkosen luentomateriaali

Antti Häkkinen:
Jorma Kalela: Muistitiedon näkökulma historiaan. Teoksessa Muistitietotukimus. Metodologisia kysymyksiä, s. 67-92. Fingerroos, Haanpää, Heimo ja Peltonen (toim.) SKS 2006.
Taina Ukkonen: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina, s. 11-42. SKS 2000.

Mia Korpiola:
Digitoitu sivu Hufvudstadsbladetista vuodelta 1910
Keksi jokin mielekäs tutkimusaihe, mitä lehden sivun perusteella voisi alkaa tutkia ja miksi. Mitä tutkimuskysymyksiä aineistolle voisi esittää? Mitä muita lähdeaineistoja tutkimuskysymykseen vastaamisessa voisi mahdollisesti hyödyntää?
Luennon materiaali: Oikeushistoriallisista lähteistä käytännön tutkimusesimerkkien valossa (karsittu)

Tapio Bergholm:
The Making of the Finnish Model: the qualitative change in Finnish corporatism in early 1960s, Scandinavian Journal of History Vol. 34, No 1, 2009, 29-48. (elektroniseen aineistoon pääsee Helkan kautta HY:n verkossa)
(aiempi suomenkielinen versio: Suomen mallin synty. Yhteiskuntapolitiikka 5/2007, 475-492.)
Tulopolitiikan pitkät jäähyväiset. Teoksessa Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos, (toim. Mikko Niemelä ja Juho Saari), Kelan tutkimusosasto, Tampere 2011.

Teemu Keskisarja:
Koskivirta, Anu: Sisäinen vihollinen. Henkirikos ja kontrolli Pohjois-Savossa ja Karjalassa Ruotsin vallan ajan viimeisinä vuosikymmeninä.
Ladattavissa e-thesiksestä.

Jessica Parland-von Essen:
Digitala humanisten

Päivi Maria Pihlaja:
Finnegan, D. A. (2008): “The Spatial Turn: Geographical Approaches in the History of Science”, Journal of the History of Biology 41(2), s. 369-388. (elektroniseen aineistoon pääsee Helkan kautta HY:n verkossa)
M. Norton Wise (2006): “Making visible”. Focus: Science and Visual Culture (teemanumero), Isis 2006 (9), s. 75-82. (elektroniseen aineistoon pääsee Helkan kautta HY:n verkossa)

Seppo Hentilä:
Gary Bruce: The Firm – The Inside Story of the Stasi. (luettavissa osin Google Booksin kautta: http://www.google.com/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=isbn:0199779872 )
Stasin arkistoja esittelevä sivusto

 

Aiemmat kurssit