Tutkimusaiheet

Helsingin yliopiston historia-aineiden jatko-opiskelijoiden tutkimusaiheita 2010-luvulla (lista vanhentunut)

Tutkimusaiheet laitoksittain ja oppiaineittain

Humanistisen tiedekunnan historia-aineet

Suomen ja Pohjoismaiden historia

Ailio, Jarmo: Maatalouspolitiikka Suomen ja Ruotsin Lapissa 1865–1940 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ala-Häivälä, Kai: Vuoden 1918 vankileirien rangaistusmenettelyt (etunimi.sukunimi@hal.hyvinkaa.fi)

Eerola, Jari: Helsingin punakaarti 1918 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Eerola, Jouni: Punakaartin Uudenmaan piiriesikunta ja sen alaiset joukot 1918

Helenius, K. Juhani: Uusi varuskuntahistoria. Varuskunnan taloudellinen vaikutus Hämeenlinnassa ja Mikkelissä 1881–1901 (etunimi.sukunimi@nokia.com)

Helin, Jyrki: Suomalaisten rakennustyöläisten ammatilliset järjestäytymismuodot 1880-luvulta 1930-luvun puoliväliin (etunimi.sukunimi@sak.fi)

Hirvonen, Pekka: Alfred Kihlman ja nousevan keskiluokan sosiaaliset verkostot 1800-luvun Suomessa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Hämäläinen, Juha: Vastakulttuurin ja valtakulttuurin välinen konflikti 1960– ja 1970-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa (jesupoistatämä@nettilinja.fi)

Ilmolahti, Oona: Taistelu tulevaisuudesta on taistelua nuorisosta – Työväenliikkeen ja kansakoulun kohtaaminen Helsingin Sörnäisissä 1918–1939 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kareno, Eija: Huviksi vai hyödyksi: suomalaisten ulkomaanmatkailu autonomian aikana

Keski-Rauska, Riku : Porvarillisesta rintamasta poliittiseen marginaaliin – Georg C. Ehrnroothin poliittinen toiminta vuosina 1945-1982 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kirves, Jenni: Ehjän Suomen rikkinäiset rakentajat – Jälleenrakentajan psykologinen profiili (jenni.janatuinen (at) helsinki.fi)

Kiukas, Vertti: SDP:n alkoholipolitiikka Forssan ohjelmasta 2000-luvulle

Kuorelahti, Elina: Yhtiöt, valtiot ja eurooppalaisen kartellin synty. European Timber Exporters Convention (ETEC) ja Suomi 1932 – 1939

Kukkonen, Sirpa: Gösta Björkenheim (1866–1918), “venäläinen paperikuningas” ja suomalainen työnantajajohtaja (s_kukkonpoistatämä@welho.com)

Liedes, Jarkko: Käsityöläisyyden säilyminen massatuotannon yleistyessä. Käsityöläisyyden merkitys ja muutos siirryttäessä agraariyhteiskunnasta teolliseen palkkatyöyhteiskuntaan (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Lilja, Johanna: Kansallisten tieteiden kansainvälisiä verkostoja: Suomalaisen kirjallisuuden Seuran, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen, Suomen Historiallisen Seuran, Suomalais-Ugrilaisen Seuran ja Svenska Litteratursällskapetin julkaisuvaihtotoiminta 1830–1939 (etunimi.sukunimi@nba.fi)

Linnahalme, Saila: Maila Talvion yhteiskunnallinen toiminta 1890–1940-luvulla (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Malinen, Ismo: Etelä-Suomen kauppiaiden ulkomaankauppa ja sen toimintastrategiat 1700-luvun alkupuolella (etunimi.sukunimi(at)nba.fi)

Mämmelä, Terttu: Olympia-aatteen ja politiikan tulta. Kylmän sodan heijastuminen Helsingin 1952 olympiakisojen soihtuviestissä

Munck, Pirjo: Sanomalehden toimittajien ammatti-identiteetin kehitys, ammatillinen yhteistoiminta ja yhteiskunnallisen roolin muuttuminen Suomessa 1800-luvun puolivälistä 1920-luvulle (etunimi.sukunimi@welho.com)

Panschin, Vladimir: Suomen puolustusvoimien sisäinen turvallisuus ja vastavakoilu 1930 ja 1940 luvuilla (jarvenpaa.shukokaipoistatämä@kolumbus.fi)

Rantala, Tuula: Huomenlahjojen taloudellinen ja sosiaalinen merkitys keskiajan Ruotsissa (etunimi.M.sukunimi@helsinki.fi)

Rytkölä, Petri Juhani: “Kieltolaki loi uuden elinkeinon”. Tutkimus seiskarilaisista yhteisöstä ja -salakuljettajista kieltolain aikana vuosina 1919-1932 (etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)

Savtschenko, Ritva: Ay-liike kilpailukyvyn edistäjänä – säätelystä joustoihin (etunimi.sukunimi@pp.inet.fi)

Siltala-Keinänen, Päivi: Antti Hackzell – työnantajajohtaja ja poliitikko (paivi.siltala.keinanenpoistatämä@kolumbus.fi)

Turtiainen, Jussi: Kansakuntaruumiista kuntoliikuntaan: liikuntavalistuksen muutos Suomessa 1917-1970

Valomaa, Tuire: Kirjastoammatin identiteetistä suomalaisessa yleisessä kirjastossa n. 1920- (etunimi.sukunimi@pp.inet.fi)

Viitamies, Janne: Kunnallispolitiikka yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisupaikkana suomalaisissa kaupungeissa 1917-1927

Vikström, Tarja: Anni Polvan kirjailijakuva (tarja.kytonenPOISTATÄMÄ@welho.com)

Weiland, Katja: Uuden polven pappisperheen elämäntapa 1800-l. lopulta 1900-l. alkuun

Yleinen historia

Coppejans Michael: The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Role of the Popular Press in Defining Russian Nationalism

Eskola Seppo: Verohallinnon kirjanpito Suomessa Kustaa Vaasan aikana

Grönholm, Annika: The Irish Parliamentary Party and Nationalism 1898–1906

Hakala, Leena: Killat ja veljeskunnat Tukholmassa ja Tallinnassa myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Havu, Kaarlo: Klassisen retoriikan merkitys Juan Luis Vivesin poliittiselle ajattelulle

Inkinen, Sari: Finnish Diplomatic Relations with the People’s Republic of China 1919– (etunimi.sukunimi@knowcap.com)

Kajanne Ville: “Kolmas Rooma” ja antiikin perinnön suojelu 1861-1911

Kallio, Tero: Suomen ja Itävallan puolueettomuuspolitiikan erityispiirteitä vuosina 1956-1961 (etunimi.sukunimi@eduskunta.fi)

Koivusalo, Anna: Honor and Politics in the Nineteenth-Century American South: The Life and Career of James Chesnut, Jr (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Koponen, Jarmo: Georgian viiden päivän sota – Myytin synty ja muuttuminen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Korhonen, Tiina: Hyväntekeväisyys ja keskinäinen avunanto Suomen venäläisissä yhdistyksissä 1870-luvulta vuoteen 1939

Lahtinen, Susanna: Robert Boylen eksperimentalismi lääketieteellisenä metodina (etunimi.s.sukunimi@helsinki.fi)

Lehtola, Vesa: Suomen ja Britannian väliset kauppasuhteet 1945-61 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Lento, Katri: Kaupunkiluonto Helsingissä 1900-1960 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Leppämäki, Suvi: Ranskalaisen älymystön utopiat ja Euroopan tulevaisuus 1920- ja 1930-luvuilla

Lindström, Lotte: Anna Parnell ja Ladies’ Land League 1881-1882. Irlannin historia. (etunimi.sukunimi@tkukoulu.fi)

Matikkala, Antti: Valtiollinen palkitsemisjärjestelmä Englannissa ja Skotlannissa n. 1660-1750 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Matikkala, Mira: Intiaa koskeva anti-imperialistinen keskustelu Isossa-Britanniassa 1860-1895 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Mattila, Jussi: Hätäratkaisusta kestävään kehitykseen. Lontoon pääviemäriverkko Britannian ja Suomen ympäristökeskustelun alkuunpanijana 1840-1910 (jus.mattipoistatämä@suomi24.fi)

Määttälä, Maria Elisa: Senaattori Oskari Tokoi – maailman ensimmäisen sosialistisen pääministerin elämäkerta 1873-1963 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Nordling, Iiro: Englantilainen laina USA:n kylmän sodan ideologiassa

Orfinskaya, Larisa: Vankilakysymys ja yleinen mielipide Venäjän Keisarikunnassa 1861-1914 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Peake, Rose-Marie: Louise de Marillacin (1591-1660) laupea mystiikka (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Polvinen, Sari: Anti-Catholicism in England 1648-1660 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Pyy, Elina: Res Publica muliebris: Naisten poliittinen rooli Rooman tasavallassa 219−27 eaa.

Randén, Suvi: Antiikin historiankirjoituksen jälkivaikutus Turun akatemian historiallis-yhteiskunnallisissa väitöskirjoissa

Routio, Arja: Tavallisen rivipoliitikon vaikuttamisen mahdolllisuudet. Eeno Pusan poliittinen elämän työ 1909–1975 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Ruutu, Antti: Liivinmaan kuvainraastot 1520-luvulla (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Räisänen, Päivi: Anabaptistit ja lukemisen sosiaalinen konteksti Württembergin herttuakunnassa 1525-1600 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Saari, Paula: Wild Nature Created: The U.S. National Park Idea and National Parks in Canada and Finland

Suvioja, Aleksanteri: Ensimmäisen maailmansodan merisotatapahtumat ja navalismin aika eurooppalaisessa historiankirjoituksessa 1918-1945 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Sohlstén-Nederström, Jemina: Ihmisyyden alkulähteillä: skottifilosofi Lordi Monboddon käsitys ihmisluonnosta skotlantilaisen valistuksen kontekstissa

Tarvonen, Tiina: Finnish Women in the International Women’s Rights Movement 1884-1924 (etunimi.sukunimi@elisanet.fi)

Tenkanen, Antti: Pohjoinen ”periferia” ja kulttuurinen tulkinta angloamerikkalaisessa matkakirjallisuudessa 1800-luvulla.

Toivanen, Jouni: Britannian historia. ‘Words in Print. Newsbooks in the English Civil War’ (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Wacklin, Jussi: Drinking in public places in St. Petersburg/Leningrad and Helsinki 1917-1990: A comparative study (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Walta, Ville: Käsikirjoitukset ja niiden leviäminen Itämeren birgittalaisluostareissa

Vepsäläinen, Seppo: Virolaisten liittyminen aseellisiin joukkoihin toisessa maailmansodassa – historiallis-poliittiset syyt sekä virolaisten mielipiteet, yhteistyö ja vastarinta (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Vilkko, Marjo: E.T.A. Hoffmann romanttisen taiteilijakäsityksen välittäjänä (marvilpoistatämä@welho.com)

Wilskman, Juho-Erik: Warfare in Surroundings of Aegean sea 1204-1460

Historia

Ahtola, Aleksi: Nuoren Suomen puolijumalat. Aino Ackté ja Bruno Jalander julkisuuden valokiilassa 1919−1944.

Bränn, Michaela: Segelpaviljongerna i Finland 1850-1950 (etunimi.sukunimi@kolumbus.fi)

Dahlberg, Julia: “Mina tankar äro mina barn”. Helena och Edvard Westermarck – en syskonbiografi om intellektuellt självförverkligande och individualismen

Grandell, Jens: Konceptionen av det finska folket och den finska nationaliteten vid lärostolen för Finlands historia 1862-1911

af Hällström, Magdalena: “Folcket dö bort.” Hälso- och sjukvård i den svenska flottan 1741-1809

Lindblom, Jeanette: Idea, Ideal and Reality for Byzantine Women Aspects of womanhood in the East Roman Empire in the 6th – 8th centuries (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Norrback, Märtha: Den kvinnliga läskulturen i Finland 1790-1830: normer, praktik och marknadsstrategier

Österberg, Mirja: Karl-August Fagerholm 1920-1970. Statsmannabanan under välfärdsstatens uppbyggnad (etunimi.a.sukunimi@helsinki.fi)

Österlund, Steve: Vasa-ätten på Åland under 1500-talet (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Yhteiskuntahistorian osasto

Poliittinen historia

Laitoksen oma lista

Aura, Otto: Työvoima ja sen sotilaallinen käyttö toisen maailmansodan Suomessa

Autti, Mikko: The role of Non-Governmental Organizations and Private Sector Companies in Crisis Management and Peacebuilding

Dahlgren, Taina: Vietnamin sota ja Suomi (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Dragomir, Elena: Romanian-Finnish diplomatic relations during the CSCE process (1969-1975)

Gehör, Hanna: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjamuutos kylmän sodan jälkeen

Haara, Heikki: Psychological and Sociological Implications on Samuel Pufendorf`s Concept of Sociability

Haggrén, Heidi: Naiset palvelusektorin palveluksessa toisen maailmansodan jälkeisessä Suomessa

Hautala, Mikko: Suomen ja Ukrainan suhteet 1917-1919

Heinilä, Harri: Autenttinen jazz-tanssi vapauden ja tasa-arvon luojana New Yorkin Harlemissa 1923-1958

Heiskanen, Anu: Esko Riekki Etsivän keskuspoliisin päällikkönä

Helkama-Rågård, Anna: Säkerhetspolitisk interaktion mellan Sverige och Finland 1960-1975 (etunimi.sukunimi@fhs.mil.se)

Hill, Nicholas: Armeijakysymys Suomessa itsenäisyyden ajan alussa

Holmström, Lauri: Information operations and intelligence

Humphreys, Brendan: The Lure of the Past: Readings in Mythology and History

Inkeri, Raakel: Robert Henrik Rehbinder

Jauhola, Laura: Poliittisesti ohjattu kulttuuri-identiteetti. Käytännön ilmentyminen Euroopan unionin ja Neuvostoliiton viestinnässä

Jansson, Julia: Inside International Police Cooperation: Themes Covered in the Resolutions of Conferences and Organizations 1870-2008

Jääskeläinen, Arttu: The Question of National Identity in the Political Philosophy of A. I. Solzenitcyn

Katainen, Elina: Suomalaisten kommunistien visiot uudesta sukupuolijärjestelmästä 1920-luvulla

Kauppila, Laura: Menneisyydenhallinta Venäjällä: mitä historianoppikirjojen historiakuva kertoo nyky-Venäjästä

Kontula, Olavi: Vientirauha, organisoitu lakkorikkuruus 1920- ja 30-luvulla

Kortelainen, Jukka: Energiapolitiikka Suomessa toisesta maailmansodasta 1970-luvulle

Koskinen, Pentti: TVK:n hajoaminen

Kostiainen, Aura: Taloudellinen eriarvoisuus ja yhteiskuntakontrolli (etenkin 1990-luvun laman jälkeinen kehitys Suomessa)

Kotilainen, Noora: Humanitaariset kuvat ja länsimainen katse

Kukkonen, Antti: Poliittisesta ekologiasta ilmastonmuutokseen. Ympäristöongelmien globalisointi ja kognitiivisten käytäntöjen muutokset 1968-2010

Kurttila, Tuomas: Papit Suomen valtiopäivillä 1907-2007

La Mela, Matti: Omaisuuden käsite Suomessa ja Ranskassa 1880-1910

Lehtinen, Anikó: Keskioluen vapautuminen 1969 ja sen vaikutus juoma- ja ravintolakulttuuriin

Leinonen, Jouko: Suomen ja Brasilian yhteydet 1917-1956

Lindgren, Klaus: Suomen suuriruhtinaanmaan säätyläistön kielenvaihdokset ruotsista suomeen (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Länsisalo, Heikki: Weimarin tasavallan ja natsi-Saksan nationalistinen kirjallisuus ja elokuva

Marttila, Jouko: Rikkaiden rahapelistä kansankapitalismiin – puolueet, sijoittajansuoja ja arvopaperimarkkinalaki 1989

Matala, Saara: Wärtsilän Meriteollisuus 1986-1989: verkostojen vuorovaikutus idänkaupan loppuessa

Mattsson, Anne: Seela Sellan biografia (työnimi)

Metso, Tiina: Baltian ylioppilaskorporaatiot 1900-luvulla (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Mäki, Kirsi: Sukupuolitettu kansakunta sodassa. Tutkimus suomalaisen sotakansalaisuuden rakentumisesta toisessa maailmansodassa (etunimi.sukunimi@)helsinki.fi)

Natri, Marko: Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ulkopoliittinen suhtautuminen Pohjoismaihin 1922-1939

Nava Contreras, Nadia: Finno-Mexican relations during the 20th Century

Nurmi, Olli: A Past Regained: Sociopolitical Functions of History for Post-Soviet Estonia

Outinen, Sami: Uusliberalismin haaste sosialismille vasemmistopuolueiden käytännön politiikassa Suomessa vuosina 1977-1998 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Palokangas, Markku: Sotasaalisaseistus itsenäisen Suomen maanpuolustuksessa

Pape-Mustonen Christopher: Rhetoric and ethics in contemporary popular history

Parviainen, Raili: Inkeriläisten kansallinen herääminen 1980-luvun puolivälin jälkeen

Pellander, Saara: Gender in Finnish migration policy and practices after 1990 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Peltoniemi, Pentti: Niilo Hämäläinen

Pietilä, Vesa: Rintaman ja kotirintaman uskonnollisuus henkisen sodankäynnin kentällä Suomen talvisodassa 1939-1940

Pirnes, Susanna: Suuren isänmaallisen sodan muisto Ukrainassa

Poikonen, Jaakko: Maalaisliitossa jatkosodan jälkeisinä vuosina käyty kamppailu vallasta, puolueen linjasta ja ideologiasta

Rajavuori, Anna: Puhuttu sosialistinen agitaatio Suomessa 1898–1918

Rintala, Ohto: Suomen ja Saksan itäeurooppalaisten liittolaismaiden sodanjälkeinen asema Yhdysvaltain näkökulmasta vuosina 1941-1944

Ritala, Ville: De Gaulle koodi Ranskan poliittisessa retoriikassa

Saastamoinen, Lotta: Suomalaiset Pietarhovissa

Sallinen, Harri: Kansainliiton ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n pakolaispolitiikka

Sarromaa, Sanna: Discourses connected to rape in armed conflict 1990-2002 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Savonen, Tuomas: Gus Hall

Sorvari, Tommi: Akateemisen Karjalaseuran vaikutus Suomen maanpuolustukseen

Starck, Minna: Suomi Yhdysvaltojen näkökulmasta liennytyksen vuosina 1968 – 1975 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Stewart, Timo R: Christian Zionism and U.S. Foreign Policy in the New Millennium (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Sumuvuori, Johanna: Sinibareteista taistelujoukkoihin: Suomalaisen rauhanturvaamisen eetoksen muutos YK-jäsenyydestä EU:n yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

Sunell, Milka: Teollisuuden ydinvoimahanke (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Suontlahti, Ari: Pääkaupunkiseudun puolustusjärjestelyt Porkkalan luovutuksesta 1944 ilmatorjuntaohjusten hankintaan 1979

Söderman, Mikael: Länsi-Saksan ja Saksan ympäristöpolitiikka Der Spiegelissä 1970-luvulta vuosituhannen loppuun

Taavetti, Riikka: Dissident Sexuality in Soviet Estonia, from 1960s to 1980s

Tarna, Hanna: Alleanza Nazionalen puheenjohtajan Gianfranco Finin kommunikaatiotavan muutos ja sen saama vastaanotto puolueessa

Tirkkonen, Jari: Vuoden 1912 yhdenvertaisuuslaki

Toivanen, Jussi: DDR ja suomalaiset tiedotusvälineet

Tuominen, Jarkko: Suomi-kuvan kirkastaminen länsimarkkinoiden turvaamiseksi ja itämarkkinoiden säilyttämiseksi. Suomalaisen vientiteollisuuden ulkomaiset viestintätoimet 1957-1962

Ullgrén, Iira-Maria: Historian opetus ja käyttö 1960-1970-luvun koulussa (Suomessa)

Vauhkonen, Jussi: Sosiaalinen kansalaisuus ja palkkatyön normaalius. Työnantajat eläkepolitiikassa

Viljakainen, Jarmo: Puolueiden viestintäpolitiikka

Wood, Graham: A grievance Most Just? Collective Violence in the North of England in the late twentieth century

Wuoristo, Pekka: Suomen edustusto Ankarassa sodan aikana

Talous- ja sosiaalihistoria

Laitoksen oma lista

Autio, Jaakko: Suomalaisten muotoiluyritysten strateginen sopeutuminen kansainväliseen kilpailuun 1960-luvulta 1980-luvun loppuun.

Ekholm, Laura: Muutokset Helsingin juutalaisyhteisön yhteiskunnallisessa asemassa 1870-1970.

Heinänen, Pia: Suomen rakennusalan projektivienti Neuvostoliittoon 1967-1990 (etunimi.sukunimi@welho.com)

Hirvilahti, Jon: Bretton Woods era in a small open economy (Finland, 1945 – 1973).

Kavonius, Ilja: Luksuskulutus ja köyhyys Suomessa kulutusyhteiskunnan synnyssä.

Koskinen, Esa: Paikalliset joustavat työmarkkinat. Lohjan kalkkitehtaan tehdasyhteisö vuosina 1920 – 1960

Laitamo, Mikko: Kansallinen kieli ja mentaliteetit 60-luvun media-arjen murroksessa.

Laurent, Helene: Lasten terveydenhuolto Suomessa sotavuosina 1939 – 1945.

Laurila, Tuulikki: Keskustelu naisten työssäkäynnistä ja asemasta – vertailua 1900-luvun alkupuolen Euroopassa.

Lavonius, Ilkka: Petroleum as a General Purpose Material — The Relative Importance of Oil in the Economic Evolution (i.lavoniuspoistatämä@ntlworld.com)

Lindfors, Tage: Jakob Julius af Lindfors, officeren och industrimannen.

Matilainen, Riitta: Hedonistinen kuluttaminen Suomessa toisen maailmansodan jälkeen 1970-luvulle (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Mattsson, Erik: Kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä teollisuuden suuryhtiöissä vuosina 1910 – 1928 (luotonanto).

Oittinen, Riitta: “Puoskarointi” 1900-luvun vaihteen terveysmarkkinoilla.

Puumalainen, Jouni: Vammaishuollosta tyky-toimintaan: suomalaisen kuntoutuksen muotoutuminen.

Rauhamäki, Sari: Yläluokan naiset ja avioituminen 1800-luvun Suomessa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Räisänen, Tarja: Ikääntyvien naisten elämänkulkujen muutos 1700-luvun lopulta 1800-luvun alkuun (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Saikku, Sakari: Tieteen julkinen rahoitus Suomessa 1900-luvulla.

Salmi, Eeva: Kuurot, kieli ja koulutus.

Kirkkohistorian osasto

Kirkkohistorian oma lista

Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria

Ahola, Minna: Aarne Siirala seurakuntaopiston linjan muovaajana 1946-60

Ajo, Martti: Jumalan valtakunta ja työväenliike Sigfrid Sireniuksen ajattelussa ja toiminnassa vuoteen 1918 asti (etunimi.sukunimi@om.fi)

Alatalo Leena: Eino Sormunen Luopion hiippakunnan palveluksessa 1939–1962 (etunimi.sukunimi@evl.fi)

Astola, Matti: Kirkkolain uudistuspyrkimykset Ruotsi-Suomessa 1720-30-luvuilla

Haapakoski, Petri: Kirkon julkisuuskuva oikeistoradikalismin vuosina 1929-1939 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Honkanen, Niilo: Seurakuntajaon muutokset Kuopion hiippakunnassa 1939-1989

Hyyryläinen, Toivo Ilmari: Papiston kirjallinen toiminta nykyisen Oulun hiippakunnan alueella vuosina 1766–1829

Koivulahti, Juha: Esiinmurtautuva yksilöllisyys uskonnollisessa elämässä Etelä-Pohjanmaalla 1700-luvun jälkipuoliskolla (etunimi.sukunimi@pp1.inet.fi)

Kulhia, Ali: Tampereen kaupunkilähetyksen historia

Kuparinen, Jukka: Kotirintaman seurakunta 1939–45

Maunuksela, Marja: Hollolan kirkon keskiaikaiset veistokset ja maalaukset

Pursiainen, Raili: Gustaf Johansson Kuopion piispana 1884-1896

Rantanen, Raili: Axel Fredrik Granfelt (1815–1892) yhteiskuntafilosofisena keskustelijana (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Rantasalo, Veikko: Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen kirkkopolitiikan tavoitteet vuosina 1956-1973

Riihimäki, Seppo: Vuoden 1918 vankileirit ja kirkon asenne vankikysymykseen

Rohkimainen, Päivi: Suomenkielinen kirkollinen työ Ruotsissa 1945–1990 (etunimi.sukunimi@edu.vantaa.fi)

Saari, Juha: Siperian suomalaisten parissa tehtävä kirkollinen työ

Sankari, Jeremias: Piispantarkastukset Turun hiippakunnassa 1721–1755

Ylikangas, Kimmo: Herännäisyyden itseymmärrys 1945–1972 (etunimi.sukunimi@evl.fi)

Yleinen kirkkohistoria

Ketola, Hanna-Maija: The relations between the Church of England and the Russian Orthodox Church 1941–1945 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Uusimman ajan kirkkohistoria

Hellberg, Helge: Fast vergessen? Die Evangelische Kirche in Deutschland und die Evangelischen Kirchen in Estland, Lettland und Litauen von 1970-1995 (etunimi.sukunimi@web.de)

Isotalo, Leena: Erkki Kaila kirkollisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana 1909-1934 (e-leenapoistatämä@luukku.com)

Koskelainen, Laura: Suomen evankelisluterilaisen kirkon teollisuustyö vuosina 1953-1960. (laura.koskelainen(at)helsinki.fi)

Kyrö, Suvi: Poliittinen vasemmisto Suomessa kustannetussa kristillisessä kirjallisuudessa 1945-72 (suvi.kyro(at)helsinki.fi)

Laitinen, Aappo: Mutual Conseptions of Anglicans and Roman Catholics in England in the 1950’s and 1960’s (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Norvasuo, Tuomo: AKS:läinen YYA-Suomessa – Olavi Lähteenmäen poliittis-yhteiskunnallinen toiminta 1944–1951 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Peiponen, Matti: Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asioiden komission synty ja alkuvaiheet kylmän sodan aikana (etunimi.sukunimi1(at)luukku.com)

Varkemaa, Elisa: Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisten kirkkojen suhteet 1945-1963 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Viljanen-Pihkala, Anna-Maija: Suomalaisten kirkolliset yhteydet Unkarin luterilaisiin 1957-1987

Oikeushistoria

Harrinkari, Leena: Sananvapaus Suomessa 1900-luvun vaihteessa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi /tai vero.fi)

Hännikäinen, Pipsa: Oikeustieteen opiskelijoiden sosiaalisen taustan vaikutus opiskelijaksi valikoitumiseen ja myöhempään työuraan 1900-luvun alusta nykypäivään

Kautto, Timo: Velkavastuun lakkaamisperusteet Suomessa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kiviharju, Annika: Eläinoikeudenkäynnit keski- ja uuden ajan Euroopassa (etunimi.sukunimi@kolumbus.fi)

Malminen, Toni: Formalismista realismiin. Amerikkalaisen ja ruotsalaisen yksityisoikeudellisen ajattelun murros 1900–1950 (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Myöhänen, Sami: Tuloverotus ja veropoliittinen keskustelu Suomessa 1865-n.1950 (etunimi.sukunimi@om.fi)

Sairanen, Timo: Justus Ripatti- Suomen toinen valtakunnansovittelija (etunimi.sukunimi@elisa.fi)

Tulenheimo, Matti: Valtalain säätämiseen johtaneesta lainsäädäntöprosessista vuonna 1917 (etunimi.sukunimi@om.fi)

Muut

Pallasvirta Elina: Suomen kielitieteen transatlanttiset suhteet 1935-1960