ryhmaIhmiset käyttävät historiaa nykypäivän selittämiseen ja tulevaisuuden näköalojen punnitsemiseen. Tämä historiatietoisuudeksi kutsuttu ilmiö on keskeisiä tutkimuskohteitamme. Tutkimme miten ihmiset käyttävät arkielämässään historiaa ja miten he ymmärtävät historian. Tarkastelemme myös miten erilaiset ryhmät – muun muassa pienet lapset ja maahanmuuttajat – muodostavat historiakuvansa.

Historian ja yhteiskuntatiedon didaktiikan alueella tutkimuksen polttopisteitä ovat historiallisen ajattelun kehittäminen sekä erilaisiin taloudellis-poliittisiin ilmiöihin liittyvät käsitykset ja niiden muodostuminen.

Kolmas tutkimusalueemme liittyy kasvatuksen historiaan. Kiinnostuksen kohteinamme ovat opettajuuden historiallinen rakentuminen ja koulun merkitys kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa sekä opettajankoulutuksen kehitys.

Tutkimuksen ohella ryhmämme tuottaa materiaalia historian ja yhteiskuntatiedon opetuksen tueksi sekä organisoi alan kehittämishankkeita. Tutkimusryhmä vastaa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen opetuksesta sekä järjestää alan tohtorikoulutusta.