Reetta Niemi, 3.11.2021 klo 14.15-15.00

Reetta Niemi, PhD Docent

Reetta Niemi, FT, dosentti,  on toiminut luokanopettajana vuodesta 1998 alkaen. Terveystiedon aineenopettajaopintojen myötä hän oivalsi, miten terveystietoa voi opettaa monialaisina oppimiskokonaisuuksina. Tämä innostus johti väitöskirjaprojektiin, jossa hän pohti, mitä on osallistava pedagogiikka, pedagogiikan kehittäminen ja miten tätä prosessia voi tutkia toimintatutkimuksen viitekehyksessä. Viime vuosina hän on kehittänyt osallistavaa pedagogiikkaa ja osallistavia tutkimusmenetelmiä sekä perehtynyt erityisesti visuaalisten ja digitaalisten menetelmien käyttöön oppilaiden koulukokemusten tutkimisessa. Tutkiva opettaja -liikkeen hengessä tehty pedagoginen toimintatutkimus on metodologisesti lähellä hänen sydäntään. 

Niemi, R. (2019). A teacher performing action research: capturing pupils’ perspectives of didactic relations. Eesti Haridusteaduste Ajakiri , 7(2), 58-75.

Niemi, R. (2019). Five approaches to pedagogical action research. Educational Action Research, 27(5), 651-666.

Reetta Niemi kertoo kiehtovasti omien kokemustensa kautta pedagogisesta toimintatutkimuksesta ja omasta opettajan työstään tutkijana. Hän kertoo, miten kasvatetaan kriittisiä ajattelijoita sekä pohtii, kuinka tärkeää onkaan omien uskomustensa refelktointi teoreettisesti. Kuuntele ja innostu: https://soundcloud.com/user-605728474/reetta_niemi?si=a947b715bb634a0da05b59a7405b36f3

Ming Cui 4.10.2021 at 16.00

Professor Cui‘s areas of research interests include:

Adolescent and young adult development (e.g., emotional and behavioral problems), The influence of family of origin (e.g., parenting) on adolescents and young adults, Cultural diversity in family and child studies, Research methodology

Cui, M., Hong, P., A. Darling, C., & Janhonen-Abruquah, H. (2019).  A Cross-Cultural Perspective on the Role of Parents in University Students’ Mental Health. teoksessa D. Esteves , D. Scarf, P. Pinheiro, H. Arahanga-Doyle, & J. A. Hunter (Toimittajat), Global Perspectives on University Students (Education in a Competitive and Globalizing World, University Teaching and Faculty Development). Nova Science Publishers.

Cui, M., Janhonen-Abruquah, H., Darling, C. A., Carlos Chavez, F. L., & Palojoki, P. (2019). Helicopter Parenting and Young Adults’ Well-Being: A Comparison between United States and Finland. Cross-Cultural Research, 53(4), 410-427.

Prof. Ming Cui presenting her research work in a Helsinki University and University of Gothenbourg Home Economics doctoral students research seminar. Listen & enjoy: https://soundcloud.com/user-605728474/prof-ming-cui?si=8eaa50b7e1e44ba6b4a7eafd64994264