Publications


Peltola R & Simonen M (2024) Towards interspecies pragmatics: Language use and embodied interaction in human-animal activities, encounters, and narratives. Editorial. Journal of Pragmatics 220, 15-19.  https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.11.013 NEW!

Simonen M (2023) Dogs responding to human utterances in embodied ways. Journal of Pragmatics 217, 69-84. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2023.09.004  Download

Simonen M (2021) Koirien aloittamien ulkoiluleikkien lajienvälisestä ryhmädynamiikasta (‛Of interspecies group dynamics in dog-initiated play during outdoor activities’). In:  Kieli ja eläin: Vuorovaikutusta ja kielioppia monilajisissa yhteisöissä (‘Interaction and language in multispecies communities’), pp.97-129. Eds by R Peltola, A Jääskeläinen & K Harjunpää. Finnish Literature Society, Helsinki.  Article in Finnish

Simonen M & Lohi H (2021) Interactional Reciprocity in Human-Dog Interaction. In: Intersubjectivity in Action: Studies in language and social interaction, pp.397-428. Eds by J Lindström, R Laury, A Peräkylä & M-L Sorjonen. John Benjamins. More information

Kraapo A (2021) Nostetaan koira pöydälle: Koiran läsnäolon vaikutus työhyvinvointiin, työilmapiiriin ja vuorovaikutukseen (‘Let’s put the dog on the table: The influence of a dog on workplace wellbeing, working atmosphere and interaction’) MA Thesis. University of Turku, Finland. Abstract in Finnish

Lohi H & Simonen M (2021) Hugging and Kissing a Dog in Distress. Litteraria Copernicana 37(1), 107-122. Download

Laine M K, Wasenius N S, Lohi H, Simonen M, Tiira K, Eriksson J G & Salonen M K (2019) Association between dog ownership and type 2 diabetes in later life: the Helsinki birth cohort study. International Journal of Circumpolar Health 78:1, 1611328, DOI: 10.1080/22423982.2019.1611328 Download

Wasenius N S, Laine M K, Savola S, Simonen M, Tiira K, Lohi H, Eriksson J G & Salonen M K (2018) Dog Ownership from a Life Course Perspective and Leisure-time Physical Activity in Late Adulthood: The Helsinki Birth Cohort Study. American Journal of Health Behavior 42(6), 11-18.doi: 10.5993/AJHB.42.6.2.

Simonen M (2017) Ihmisen kokemus koiran mielestä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (‛Human experience on dog’s mind in social interaction‛) In:  Elämän peruskysymykset – Anssi Peräkylän 60-vuotisjuhlakirja (‛The principal questions of life – festschrift in honor of Anssi Peräkylä’s 60th birthday’), pp.35-42. Eds by M Stevanovic, L Voutilainen & E Weiste. Helsinki: Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa huippuyksikkö. Download.