Suomeksi


Ihmisen ja koiran välinen vuorovaikutussuhde on tutkimushanke lajien välisestä kanssakäymisestä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet koiran hallitsevan kyvykkäimmät sosiaaliset taidot suhteessa ihmiseen, ohittaen mm. geneettiset sukulaisemme kuten simpanssit. Tavoitteena onkin perehtyä ihmisen ja koiran ainutlaatuiseen suhteeseen, selvittää perusteita lajien välisen ymmärryksen mahdollisuudesta ja tutkia millaisia sosiaalisia toimintoja ihmiset ja koirat käyttävät sosiaalisen suhteensa ylläpitoon. Tutkimuksen menetelmänä on keskustelunanalyysi. Aineistoina käytetään videotallenteita, joita kerätään yhteistyössä professori Hannes Lohen tutkimusryhmän kanssa. Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimusta on rahoittanut Koneen Säätiö vuosina 2017-2020.

Lisätietoja voi tiedustella tutkija Mika Simoselta (mika.simonen@helsinki.fi).