Rakennushanke

Hyytiälän metsäasemalle Juupajoelle rakentuu puurakenteinen uudisrakennus. Uudisrakennukseen tulee opetus-, kokous- ja majoitustiloja metsäaseman käyttäjille, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja matemaattis–luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijoille ja opiskelijoille sekä vierailijoille ja yhteiskumppaneille niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Havainnekuva rakennuksesta. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen

Uudesta rakennuksesta suunnitellaan ainutlaatuista innovatiivista ja avointa tutkimusalustaa, joka toimisi niin sanottuna Living Labina. Toteutuessaan se mahdollistaa rakennetun ympäristön kestävyys-, ilmasto- ja hyvinvointivaikutusten monitieteisen tutkimuksen ja opetuksen. Lisäksi metsäasemalla voidaan testata erilaisia tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja, tehdä yhteiskehittämistä ja panostaa pitkäaikaiseen tutkimukseen.

Tavoitteena on rakentaa laadukas ja elinkaareltaan pitkäikäinen ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukainen puurakennus. Metsäasemalla sijaitsee myös maailman johtava mittausasema, Smear II, joka mittaa yli tuhatta asiaa ilmakehästä ja ekosysteemistä osana Ilmakehätieteiden keskus INARin toimintaa. Mittausasema mittaa ilmassa leijuvien kaasujen ja pienhiukkasten eli aerosolien pitoisuuksia, muodostumista ja reittejä niin maasta, järvestä, suosta kuin puistakin. Jatkossa aerosolien elämää mitataan Hyytiälässä myös uudisrakennuksesta ja sen eri huoneista. Ihmisten elämästä suurin osa vietetään sisätiloissa, joten sisäilman laatu on merkittävää terveydenkin kannalta.

Arkkitehdin visio tutkijan työskentelytilasta. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen