Talouden kuvat (…kotisivut rakenteilla…)

Talous on materiaalinen ja symbolinen järjestelmä, jota esitetään ja rakennetaan erilaisissa kulttuurisissa representaatioissa. Nämä ovat kytköksissä aikaan ja paikkaan. Suomen Akatemian rahoittamassa Kuviteltu talous-projektissa tarkastellaan talouden kulttuurisia representaatioita suomalaisessa journalismissa ja mainonnassa vuosina 1954-2008. Ajanjakson aikana Suomi kävi läpi nopeaa modernisaatiota. Valitut vuodet kattavat myös suuren osan ajasta, jolloin maatalousvaltainen Suomi muuttui kulutusyhteiskunnaksi. Muutoksessa mukana olivat joukkoviestinnän uudenlaiset puhetavat ja kuvat talouden järjestelmästä, talouden instituutiosta sekä markkinoiden toimijoista.

Projektin aineistossa on mukana sanoma- ja aikakausilehtiä (Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, ja Apu) sekä television ajankohtaisohjelmia ja (Ajankohtainen kakkonen, A-studio) ja lyhytelokuvia.

Hanke jakautuu viiteen osa-alueeseen, joista kustakin vastaavat projektin jäsenet:

  • VTT Minna Lammi (minna.lammi@ncrc.fi): Markkinoiden representaatiot lyhytelokuvissa ja televisiomainoksissa.
  • VTM Tuija Lattunen (tuija.lattunen@helsinki.fi): Yksityisen ja julkisen taloudellisen vastuun esitykset.
  • Projektin johtaja, dosentti Juri Mykkänen (juri.mykkanen@helsinki.fi):  Talouden representaatiot uutiskuvissa ja kuvituksissa.
  • VTT Liina Puustinen (liina.puustinen@helsinki.fi): Kuluttajuuden representaatiot journalistisissa teksteissä ja mainoksissa.
  • MTT Päivi Timonen (paivi.timonen@ncrc.fi): Talouden ja luonnon suhteen representaatiot.
Posted in Sekalaista | Leave a comment