Author Archives: Juri Mykkänen

Talouden kuvat (…kotisivut rakenteilla…)

Talous on materiaalinen ja symbolinen järjestelmä, jota esitetään ja rakennetaan erilaisissa kulttuurisissa representaatioissa. Nämä ovat kytköksissä aikaan ja paikkaan. Suomen Akatemian rahoittamassa Kuviteltu talous-projektissa tarkastellaan talouden kulttuurisia representaatioita suomalaisessa journalismissa ja mainonnassa vuosina 1954-2008. Ajanjakson aikana Suomi kävi läpi nopeaa … Continue reading

Posted in Sekalaista | Leave a comment