Tutkimusryhmä

Hankkeen vastuullinen johtaja, dosentti Elina Penttinen (YTT) toimii sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistolla. Penttinen on julkaissut laajalti globalisaatiosta ja seksikaupasta, eettisestä toimintakyvystä siviilikriisinhallinnassa, sukupuolistuneesta sodan kokemuksesta ja myötätuntoon perustuvasta metodologiasta. Hän kehittää feminististä analyysiä traumasta toipumiseen. Hän on kirjoittanut teokset Joy and International Relations: a new methodology (2013) Routledge ja Globalization, Prostitution and Sex-Trafficking: corporeal politics (2008) Routledge. Penttinen opettaa feminististä metodologiaa, tieteellistä kirjoittamista sekä sukupuolentutkimusta, ja ohjaa väitöstutkimuksia Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa.

Penttisen erikoisalaa ovat feministinen metodologia, luova tieteellinen kirjoittaminen, pohdiskeleva pedagogiikka ja väkivallantutkimus.

Yhteystiedot: elina.penttinen(a)helsinki.fi

Tuhat tietokanta 

Julian Honkasalon tutkimusprojekti ”Unfit for Citizenship: Eugenics and the Pathologization of Gender Nonconformity” (Kansalaisiksi kelpaamattomat: eugeniikka ja sukupuolen moninaisuuden patologisointi) kehittää aiempaa 1900-luvun eugeniikkaa käsittelevää kansainvälistä tutkimusta tarkastelemalla transsukupuolisia koskevan sterilisaatiolainsäädännön historaa Suomessa ja Ruotsissa. Tutkimus on Koneen Säätiön ja Helsingin yliopiston tiedesäätiön rahoittama ja se toteutetaan osana “Haavoittuvuuden Haltuunotto” –tutkimusprojektia.

Honkasalon tutkimusintresseihin kuuluu biopolitiikka, valta, kyvykkään kansalaisen ihanne, rodullistasen prosessit, sekä kysymys transsukupuolisten reproduktio- ja itsemääräämisoikeudesta. Honkasalo on Helsingin Yliopiston ”The Finnish Reproductive Studies Network (FireSNet) sekä Turun yliopiston Science, embodiment and transformation (SET) -tutkimusverkoston jäsen.

Yhteystiedot: julian.honkasalo(a)helsinki.fi

Tuhat tietokanta 

Ada Schwanck (FM) toimii tohtorikoulutettavana sukupuolentutkimuksella, Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta -tohtoriohjelmassa (SKY) Helsingin yliopistolla. Hän tutkii väitöstutkimuksessaan Alternative War Stories: Narratological approaches to feminist study of war sodan ja pakolaisuuden kokemuksia nykykirjallisuudessa ja elokuvissa. Hänen väitöstutkimuksensa yhdistää sukupuolentutkimusta, feminististä kansainvälistä politiikkaa ja kirjallisuudentutkimusta. Tutkimuksessa tarkastellan sukupuolen, seksuaalisuuden ja rodun leikkauspisteitä sellaisten narratiivien tuottamisessa, rakenteissa ja vastaanotossa, jotka muokkaavat ja haastavat käsitystämme sukupuolistuneesta väkivallasta ja sodan kokemuksesta.

Schwanckin tutkimusintressejä ovat sukupuolistuneen väkivallan tutkimus, fiktio, narratiivinen analyysi, luova kirjoittaminen ja empaattinen lukeminen.

Yhteystiedot: ada.schwanck(a)helsinki.fi

Tuhat tietokanta 

ENTISET JÄSENET

Tutkija-taiteilija Susanna Hast (YTT) työskenteli hankeessa 1.2.2016–31.7.2016. Hän tutki hankkeessa sodan kokemusta, väkivaltaa ja toipumista Tšetšeniassa. E-International Relations julkaisi hänen monografiansa Sounds of War: Aesthetics, Emotions and Chechnya maaliskuussa 2018. Työskennellessään projektissa hän julkaisi artikkelit “Children Witnessing War: Emotions in the Theatre Play Wij/Zij” ja “Sounds of Silence”.

Hast on Suomen Akatemian tutkijatohtori Taideyliopiston teatterikorkeakoulussa hankkeessaan ”Kehot sodassa, kehot tanssissa” (2017–2020). Hast on työskennellyt tanssin ja maahanmuuton parissa “I am Here” ja “InHaLe – InHabiting Language” (http://dancebodypoems.wixsite.com/home) -hankkeissa. Hän on Politiikasta lehden mediatuottaja.

Yhteystiedot: sookhelsinki(a)gmail.com