Tutkimushanke

Haavoittuvuuden Haltuunotto -tutkimushanke tuo uusia näkökulmia feministiseen väkivallantutkimukseen. Hankkeen tavoitteena on paljastaa ja kyseenalaistaa normalisoituja sukupuolistuneen väkivallan muotoja, jotka ovat jääneet vähälle huomiolle aiemmassa väkivallantutkimuksessa ja väkivallan vastaisessa työssä.

Projektissa puretaan perinteisiä erotteluja “oikean” fyysisen väkivallan ja “pelkän” henkisen väkivallan välillä ja lisätään ymmärrystä henkisen, sosiaalisen ja systeemisen väkivallan merkityksistä ja seurauksista. Tutkimushanke pyrkii ymmärtämään miten kokemus fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta sekä toipumisesta kytkeytyy vallan eri muotoihin.

Hankkeelle myönnettiin Helsingin yliopiston kolmivuotinen tutkimusmääräraha vuosiksi 2016—2018.  Hanke toteutetaan sukupuolentutkimuksen oppiaineessa.