Suomeksi

Tervetuloa INPRES/LADA-tutkimushankkeen blogiin!

Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian oppiaineessa toteutettiin vuosien 2008 – 2014 aikana kaksi toisiinsa kytkeytyvää, Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta, joissa seurattiin samaa inkerinsuomalaisten paluumuuttajien joukkoa maahantuloa edeltävästä vaiheesta alkaen aina siihen saakka, kun he olivat asuneet Suomessa noin kolmen vuoden ajan. Tavoitteena oli tuottaa tietoa keskeisimmistä lyhyen- ja pitkän aikavälin kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä paitsi tiedeyhteisön, myös paluumuuttajien, viranomaisten ja käytännön kotouttamistyötä tekevien käyttöön. Näissä toisiinsa kytkeytyneissä INPRES- ja LADA -projekteissa kerätyt lomake- ja haastatteluaineistot ovat sekä kotimaisesti että kansainvälisesti ainutlaatuisia. Aineistojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä paitsi paluumuuttajataustaisten maahanmuuttajien, myös monien muiden maahanmuuttajaryhmien kotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tähän blogiin on kerätty esimerkkejä INPRES/LADA-hankkeen tuottamista julkaisuista. Hankkeen päätulokset on koottu suomeksi kesäkuussa 2016 Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemaan katsaukseen, ja tutkimushankkeita esitellään myös ETMU ry:n ja Cultura-säätiön julkaisemissa blogikirjoituksissa:

Lisätietoja hankkeesta antavat yliopistonlehtori Tuuli Anna Mähönen (Helsingin yliopisto, Avoin yliopisto) ja professori Inga Jasinskaja-Lahti (Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos).