Kuinka valita integroitavat palvelut?

Yksi integraatioryhmän käynnistämisen kannalta keskeinen kysymys on se, miten olemassa olevat tietojärjestelmät integraatioineen saadaan käyttämään hyväkseen palveluväylää?

Tähän voidaan ajatella olevan kaksi erilaista lähestymistapaa:

  • Arkkitehtuuri- ja MDM-lähtöinen malli, jossa ensin toteutetaan MDM-määrittelyt ja katsotaan mitä tietoja tietoarkkitehtuuriin kuuluu ja sen jälkeen integroidaan tietojärjestelmistä nämä tiedot saataville palveluväylälle. Kun tämä on tehty – tai elävässä elämässä osin samaan aikaan – käynnistetään tietoja käyttävien järjestelmien integraatioiden muutostyöt.
  • Toimintalähtöinen malli, jossa etsitään sopivat projektit, jotka tarvitsevat integraatioihinsa väylän kautta määriteltäviksi soveltuvia tietoja. Kun projektit ja niiden tarpeet on tunnistettu ja määritelty, toteutetaan integraatiot palveluväylän avulla ja haetaan uudet tiedot väylälle, mikäli ne eivät siellä jo ole.

Näitä malleja käytännössä erottaa se, miten ja mistä palveluväylän kehittäminen saa kulloisessakin tapauksessa liikevoimansa. Saako se sen arkkitehtuurista ja hallintamallista vai toiminnasta ja sen kehittämisestä?

Vastaus on parhaassa tapauksessa se, että integraatioiden siirtäminen palveluväylälle lähtee liikkeelle sekä toiminnoista että arkkitehtuurista ja jatkumon kumpaakin päätä voidaan kehittää yhtäaikaa.

Kuitenkin viestinnän ja motivoinnin kannalta on tärkeää käynnistää tekemistä toimintalähtöisesti ja pyrkiä siihen, että integraatioilla voidaan palvella suoraan käyttäjiä tai heidän käyttämiään palveluita. Siksi olisi hyvä löytää sopivia ja kattavia projekteja, joita integraatiopalvelu voi tukea.

Näin toimittaessa saattaa jossain vaiheessa tulla vastaan harmaa vyöhyke, jossa jokin tai jotkin MDM:n ydintiedoiksi määrittelemät kokonaisuudet eivät ole hallitusti palveluväylältä saatavissa (koska niiden sinne organsoimiseksi ei ole löytynyt sopivaa projektia). Tämä ongelma on toisisijainen toiminnallisiin tarpeisiin katsottuna, mutta pitemmällä aikavälillä hoidettavaksi tuleva kysymys.

Kun palveluväylää pistetään pystyyn, kannattaa siis etsiä ja löytää hyviä projekteja.

Toinen noita kahta näkökulmaa erottava tekijä voi olla se, miten kehitystoimissa suhtaudutaan eri arkkitehtuuriperiaatteisiin. Onko jokin periaate jossain tilanteessa tärkeämpi kuin toinen? Niistä vähän tuonnempana.

Integraatiopalvelua-blogin tarkoitus

Kohti SOA:aa

Tämän blogin ideana on viestiä siitä miten laitetaan pystyyn organisaation integraatiopalvelu ja mitä näkökulmia siihen liittyy.

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa on käynnistynyt projekti, joka kantaa nimeä “Intergaatioryhmän käynnistäminen”. Projekti kestää vuoden 2013 loppuun ja sen visio on esitetty seuraavasti:

Projektin valmistuttua tietotekniikkakeskuksella on käytössään palveluväylä, siihen liittyvät toimintatavat ja rajaukset määriteltynä, palvelu kuvattuna Tietotekniikkakeskuksen palveluna, palvelua tuottava integraatioryhmä koottuna ja nimettynä, sen toiminta järjestettynä ja ensimmäiset ESB-pilottitoteutukset valmiina.

Projekti tuottaa käyttöön otetun palveluväylän, sen dokumentaation ja arkkitehtuurikuvaukset, käytön ohjeistuksen ja integraatiopolitiikat, ensimmäiset projektitoteutukset sekä toiminnan evaluoinnin. Ensimmäisen vaiheen painopiste on yliopiston ydintietoihin liittyvissä integraatioissa ja niiden toteutuksessa.

Miksi moinen projekti?

Aikojen saatossa yliopiston tietotekninen infrastruktuuri on kehittynyt kulloisenkin ajan parhaiden käsitysten ja ideoiden mukaisesti eteenpäin. Aikaa myöten monimutkaisuus on kuitenkin lisääntynyt ja samalla kehittämiselle asetetut vaatimukset lisääntyneet.

Tavallaan on tullut aika tehdä uudet arkkitehtuurilinjaukset ja pyrkiä järjestämään asiat uudelleen, nykyaikaan sopivammalla ja hallittavammalla tavalla. Tieto pitää saada entistä paremmin haltuun ja hyödynnettäväksi.

Integraatioryhmä ei tätä kaikkea yksin voi järjestää, vaan kyseessä on monia tahoja koskettava arkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävä hanke. Hyvin tärkeässä osassa ovat kaikki ne sidosryhmät, joita tietojärjestelmien tai tietojen integrointi jotenkin koskettaa.

Jos joku haluaa nähdä tässä kaikessa kehityksen kohti SOA-ajattelua, ei välttämättä ole väärässä. Ehkä se SOA ei ole sitä samaa kuin muualla, mutta sen kaltainen ajattelutapa muutoksen taustalla on nähtävissä.

Tästä kaikesta on tässä blogissa tarkoitus kirjoittaa.