Integraatiopalvelua-blogin tarkoitus

Kohti SOA:aa

Tämän blogin ideana on viestiä siitä miten laitetaan pystyyn organisaation integraatiopalvelu ja mitä näkökulmia siihen liittyy.

Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskuksessa on käynnistynyt projekti, joka kantaa nimeä “Intergaatioryhmän käynnistäminen”. Projekti kestää vuoden 2013 loppuun ja sen visio on esitetty seuraavasti:

Projektin valmistuttua tietotekniikkakeskuksella on käytössään palveluväylä, siihen liittyvät toimintatavat ja rajaukset määriteltynä, palvelu kuvattuna Tietotekniikkakeskuksen palveluna, palvelua tuottava integraatioryhmä koottuna ja nimettynä, sen toiminta järjestettynä ja ensimmäiset ESB-pilottitoteutukset valmiina.

Projekti tuottaa käyttöön otetun palveluväylän, sen dokumentaation ja arkkitehtuurikuvaukset, käytön ohjeistuksen ja integraatiopolitiikat, ensimmäiset projektitoteutukset sekä toiminnan evaluoinnin. Ensimmäisen vaiheen painopiste on yliopiston ydintietoihin liittyvissä integraatioissa ja niiden toteutuksessa.

Miksi moinen projekti?

Aikojen saatossa yliopiston tietotekninen infrastruktuuri on kehittynyt kulloisenkin ajan parhaiden käsitysten ja ideoiden mukaisesti eteenpäin. Aikaa myöten monimutkaisuus on kuitenkin lisääntynyt ja samalla kehittämiselle asetetut vaatimukset lisääntyneet.

Tavallaan on tullut aika tehdä uudet arkkitehtuurilinjaukset ja pyrkiä järjestämään asiat uudelleen, nykyaikaan sopivammalla ja hallittavammalla tavalla. Tieto pitää saada entistä paremmin haltuun ja hyödynnettäväksi.

Integraatioryhmä ei tätä kaikkea yksin voi järjestää, vaan kyseessä on monia tahoja koskettava arkkitehtuurin kehittämiseen tähtäävä hanke. Hyvin tärkeässä osassa ovat kaikki ne sidosryhmät, joita tietojärjestelmien tai tietojen integrointi jotenkin koskettaa.

Jos joku haluaa nähdä tässä kaikessa kehityksen kohti SOA-ajattelua, ei välttämättä ole väärässä. Ehkä se SOA ei ole sitä samaa kuin muualla, mutta sen kaltainen ajattelutapa muutoksen taustalla on nähtävissä.

Tästä kaikesta on tässä blogissa tarkoitus kirjoittaa.