Projektista ja kirjoittajista

Integraatioryhmän käynnistäminen -projektin visio on:

Projektin valmistuttua tietotekniikkakeskuksella on käytössään palveluväylä, siihen liittyvät toimintatavat ja rajaukset määriteltynä, palvelu kuvattuna Tietotekniikkakeskuksen palveluna, palvelua tuottava integraatioryhmä koottuna ja nimettynä, sen toiminta järjestettynä ja ensimmäiset ESB-pilottitoteutukset valmiina.

Projektin tavoitteena on

  • käynnistää integraatioryhmän toiminta nk. virtuaaliryhmänä
  • organisoida ryhmän toiminta ja varmistaa tiedollinen osaaminen
  • ottaa käyttöön Apache ServiceMix -palveluväylä ja luoda sille ylläpitokäytännöt
  • toteuttaa ensimmäiset väylän avulla tehtävät integraatiot
  • laatia suunnitelma järjestelmistä, joiden integraatiot siirretään integraatioväylälle
  • kuvata ja dokumentoida integraatioväylän käyttö ja tuottaa ohjeistus kehittäjille
  • viestiä integraatiotoiminnasta ja koordinoinnista sidosryhmille
  • tukea ydintietojen hallintaa kehittävää projektia

Projektin määräaika on vuoden 2013 loppuun.

Blogin kirjoittajista

Ville Tenhunen toimii projektipäällikkönä tietotekniikkakeskuksen teknologiapalveluissa ja samalla integraatioryhmän käynnistämiseen tähtäävän projektin projektipäällikkönä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *