Mitä teemme?

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisimpien työkyvyttömyyttä tuottavien syiden listalla. Laadukkaat psykiatriset ammatillisen kuntoutuksen palvelut on yksi yhteiskuntapolitiikan keskeisiä kehittämiskohteita

Individual Placement and Support (IPS) -malli (tunnetaan myös nimellä sijoita ja valmenna -malli) on psykiatrinen ammatillinen kuntoutusohjelma, jonka avulla mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä tuetaan avoimien työmarkkinoiden työpaikkojen saamisessa ja säilyttämisessä. Malli kuuluu rajoitettuun määrään näyttöön perustuvia käytäntöjä (NPK) ammatillisessa kuntoutuksessa.

IPS-malli ei ole vakiinnuttanut asemaansa kansallisena politiikkana Suomessa, huolimatta sen luontaisesta vetovoimasta näyttöön perustuvana käytäntönä.

Tässä tutkimuksessa tarkastelemme mallin toimeenpanoon ja juurtumiseen instituutiorakenteiden, erityisesti sairausvakuutusten ja terveydenhuollon laitosten näkökulmasta. Tarkastelemme instituutiorakenteita IPS:n toteutukseen vaikuttavina tekijöinä.

Tutkimus tuottaa konkreettisia sosiaalivakuutuksen ja mielenterveyskuntoutuksen kehittämistä palvelevia tuloksia. Tulokset auttavat kehittämään IPS-mallia kansallisena käytäntönä mielenterveyskuntoutuksessa. Tulokset kuvaavat edellytyksiä laajentaa IPS-tyyppistä palvelua ammatillisen kuntoutuksen piirissä (esim. Kelan kuntoutuspalvelut). Lisäksi hankkeen tulokset tuottavat tietoa näyttöön perustuvien käytäntöje toteutuksesta psykiatrisessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa.