IPS-IS -tutkimushanke: hankkeen esittely

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisimpien työkyvyttömyyttä tuottavien syiden listalla. Laadukkaat psykiatriset ammatillisen kuntoutuksen palvelut on yksi yhteiskuntapolitiikan keskeisiä kehittämiskohteita

Individual Placement and Support (IPS) -malli (tunnetaan myös nimellä sijoita ja valmenna -malli) on psykiatrisen ammatillisen kuntoutuksen toimintamalli, jonka avulla mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä tuetaan avoimien työmarkkinoiden työpaikkojen saamisessa ja säilyttämisessä. Malli kuuluu rajoitettuun määrään näyttöön perustuvia käytäntöjä (NPK) ammatillisessa kuntoutuksessa.

Toimenpidettä tai käytäntöä voidaan kutsua näyttöön perustuvaksi, jos sen on tieteellisissä tutkimuksissa osoitettu parantavan yksilöiden hyvinvointia tai mahdollisuuksia parantaa omaa hyvinvointia paremmin kuin vaihtoehtoiset toimintatavat. IPS-malli on näyttöön perustuva käytäntö ja mallin tuloksellisuudesta on julkaistu useita meta-analyysejä. Näiden mukaan IPS-mallin mukaista palvelua saaneet henkilöt työllistyvät verrokkeja useammin (Brinchmann, Widding-Havneraas, & Modini, 2019; Suijkerbuijk, Schaafsma, & Mechelen, 2017). Myös mallin tuottamista suotuisista vaikutuksista yksilöiden toimintakykyyn ja elämänlaatuun on myös näyttöä (Frederick & VanderWeele, 2019; Wallstroem et al., 2021). Tulokset osoittavat yhdensuuntaisesti, että IPS-malli on ensisijainen vaikeista tai keskivaikeista psykiatrisista oireista kärsivien ammatillisen kuntoutuksen muoto.

IPS-malli ei ole vakiinnuttanut asemaansa kansallisena politiikkana Suomessa, huolimatta sen luontaisesta vetovoimasta näyttöön perustuvana käytäntönä.

Individual Placement and Support and Institutional Structures tutkimushankkeessa tarkastelimme mallin toimeenpanoon ja juurtumiseen vaikuttavia instituutiorakenteita. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.11.2021-31.12.2023. Tutkimuksen rahoitti Kansaneläkelaitos. Hanke tuotti kolme vertaisarvioitua tutkimusjulkaisua, viisi akateemista konferenssiesitystä, seitsemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattua esitystä, yhden oppikirjaluvun, yhden ammattilaisille suunnatun artikkelijulkaisun, sekä muita julkaisuja.

Hankkeen tulokset osoittavat, että IPS-mallin juurtuminen ja laajentuminen kansalliseksi normaalipalveluksi edellyttää hallinnon sitoutumista näyttöön perustuvien käytäntöjen levittämiseen, yhdensuuntaista päätöksentekoa hallinnon eri tasoilla, sekä vahvaa johtajuutta paikallisorganisaatiossa.

Tulokset auttavat kehittämään IPS-mallia kansallisena käytäntönä mielenterveyskuntoutuksessa. Tulokset kuvaavat edellytyksiä laajentaa IPS-tyyppistä palvelua ammatillisen kuntoutuksen piirissä (esim. Kelan kuntoutuspalvelut). Lisäksi hankkeen tulokset tuottavat tietoa näyttöön perustuvien käytäntöjen toteutuksesta psykiatrisessa ja ammatillisessa kuntoutuksessa. Tuloksia voi hyödyntää myös muiden vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien palveluiden kehittämisessä.

Tämän sivuston tarkoituksena on esittää hankkeen keskeiset tulokset helposti lähestyttävässä muodossa. Jokaisen tutkimusartikkelin ympärille on rakennettu oppimismoduuli, joka sisältää tiivistelmän tutkimuksen päätuloksista, tutkimusartikkelin sekä kolme valikoitua aiheeseen liittyvää tutkimusartikkelia. Tutkimushankkeen artikkeleista kaksi on julkaisuprosessissa, ja sivustoa päivitetään tältä osin myöhemmin.

 

Lähteet:

Brinchmann, B., Widding-Havneraas, T., & Modini, M. (2019). A Meta‐regression of the Impact of Policy on the Efficacy of Individual Placement and Support. Acta psychiatrica Scandinavica, 141, 206–220.

Frederick, D. E., & VanderWeele, T. J. (2019). Supported employment: Meta-analysis and review of randomized controlled trials of individual placement and support. PloS One, 14, e0212208.

Suijkerbuijk, Y. B., Schaafsma, F. G., & Mechelen, J. C. (2017). Interventions for obtaining and maintaining employment in adults with severe mental illness, a network meta-analysis. The Cochrane database of systematic reviews, 9, CD011867.

Wallstroem, I. G., Pedersen, P., Christensen, T. N., Hellström, L., Bojesen, A. B., Stenager, E., … Eplov, L. F. (2021). A Systematic Review of Individual Placement and Support, Employment, and Personal and Clinical Recovery. Psychiatric Services (Washington, D.C.), 72, 1040–1047.