Tutkimushanke

Jaettu kaupunki -hankkeessa selvitämme etnografisen kenttätyön avulla kulttuurien kohtaamisen arkisia muotoja metropolialueen kaupunkitiloissa. Tarkastelemme tilallisia kohtaamisia niin asuinympäristöissä kuin kaupallisissa tiloissa. Hankkeessa analysoidaan julkisen tai julkiseksi koetun tilan ja etnisten kohtaamisten välistä vuorovaikutusta ja kehitetään käytäntöjä, joilla tilallisten ratkaisujen kautta voidaan tukea myönteisiä arjen monikulttuurisia kohtaamisia ja kaupunkilaisten ympäristönsä haltuunottoa. Hankkeen aikana kehitetään kulttuurisen tiedon ja etnografisten menetelmien hyödyntämistä osana kaupunkiuudistushankkeita. Hanke alkaa 1.2.2017 ja päättyy 31.5.2018.

Arjen monikulttuurisuutta analysoivassa tutkimuksessa (etnisten) erojen merkityksien muuttuminen ja häviäminen on nähty monikulttuurisen yhteisön positiivisena kehityssuuntana. Usein tällainen tulkinta monikulttuurisuudesta yhdistetään kaupunkielämään ja kaupunkien julkisiin tiloihin. Arjen monikulttuurisuus on myös Suomessa yhä näkyvämpi ilmiö erityisesti metropolialueella. Uudellamaalla vieraskielisten osuus vuonna 2015 oli 11,3 %, Helsingissä 14 % ja Vantaalla 15,4 %.

Kenttätyössä tavoitellaan kaupunkilaisten mahdollisimman laajaa osallistumista. Tämän vuoksi menetelminä hyödynnetään tutkijavetoisten havainnoinnin ja haastatteluiden lisäksi vertaishaastatteluja ja eri käyttäjäryhmien suunnittelemia ja toteuttamia kaupunkikävelyjä.

Jaettu kaupunki -hankkeen rahoittaja on Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma.