Public talks and lectures

Public Talks

Miklóssy, Katalin:

2016

EU:n itäryhmän suhtautuminen Venäjään (Lecture: The attitudes of the EU Eastern members towards Russia) Event organised by Paasikivi Society, Turku) 11.4.2016.

Unkarin Nykytilanne Ja Kirkot (Lecture: Current Situation of Hungary and State-Church Relations) Event organised by the Finnish Hungarian Friendship Association of Eastern Finland and the Parish of Joensuu, 27.2.2016.

Oikeusvaltio vaarassa? Onko syntymässä Itäunioni? (Is Democracy in Danger? Is there an Eastern Union occuring?) Think Corner of the University of Helsinki for Public Discussions,10.2.2016

Venäjän länsilaajenemisestä EU:n itälaajentumiseen: Itä-Euroopan muuttuvat Venäjäsuhteet. (Lecture: From the Western Enlargement of the Soviet Union to Eastern Enlargement of the European Union: the Changing Attitudes of Eastern Europe towards Russia) Event organised by the Adult College of Turku, 1.2.2016.

Emma Hakala

2016

Ympäristöpolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö Länsi-Balkanilla (Lecture: Environmental policy and international collaboration in the Western Balkans) Event organised by the University of the Third Age, University of Helsinki, 9.11.2016.