Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät

The project will co-organize a theme session titled “Hyve ja pahe – mitä, missä, milloin?” (Virtue and vice – what, where, and when?) in Teologian ja uskonnontutkimuksen päivät in Helsinki in March 19.-20.3. This cross-disciplinary session approaches ideas of virtuous living from different disciplinary viewpoints, including early Jewish studies, philosophy of religion, ethics, comparative science of religion, and sociology of religion.

On the session, see: https://helsinkifi-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ipeltoma_ad_helsinki_fi/EYXEoziMKpdPieGBnrlFLMsBzNfTJbXR8SifDTscCmm08w?rtime=7L9jee1r10g

On the meeting, see: https://blogs.helsinki.fi/teologian-ja-uskonnontutkimuksen-paivat-2020/

 

Suomeksi:

Tämä suomenkielinen työryhmä käsittelee hyveitä ja paheita eri teologian ja uskonnontutkimuksen oppiaineissa luoden poikkitieteellistä keskustelua. Ymmärrämme hyvekeskustelun väljästi: emme viittaa sillä vain tiettyyn filosofian osa-alueeseen, vaan laajemmin siihen, miten eri kulttuureissa on eri aikoina ja eri paikoissa puhuttu hyvän elämän reunaehdoista – siitä, mitä ihmisten tulisi tavoitella ja siitä, mitä heidän tulisi välttää. Metodologisesti meitä inspiroivat varsinkin kuvaileva etiikka, joka tarkoittaa moraalisten uskomusten ja käytäntöjen havainnointia eri kulttuureissa, ja antropologiselle tutkimukselle ominainen kulttuurirelativismi metodologisena periaatteena; jälkimmäinen painottaa eri yhteiskuntien tutkimista ja vertailua niiden omilla ehdoilla ja omasta itseymmärryksestä käsin.

Suljetun session ohjelma koostuu viidestä esitelmästä ja niitä seuraavasta paneelikeskustelusta, jossa kokoamme esitelmistä nousseita teemoja ja vastaamme yleisökysymyksiin.

Työryhmän järjestää Elisa Uusimäen tutkimushanke “Conceptions of Virtue in Early Judaism” (Helsingin yliopiston kolmivuotinen projektirahoitus, 2018–2020).

Vetäjät: Elisa Uusimäki, dosentti ja yliopistotutkija, elisa.uusimaki@helsinki.fi, 040-9641888 Anna-Liisa Rafael, tohtorikoulutettava, anna-liisa.tolonen@helsinki.fi, 050-3600785

Suljetun session ohjelma (yht. 120 min):

Puheenjohtaja: Anna-Liisa Rafael

Elisa Uusimäki ja Sami Yli-Karjanmaa: Kenen hyve? Varhaisia juutalaisia käsityksiä etsimässä (20 min)

Ritva Palmén: Uteliaisuus antiikin ja keskiajan teologiassa – hyve vai pahe? (20 min)

Anna Sofia Salonen: Ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus runsauden yhteiskunnassa (20 min)

Titus Hjelm: Pahuuden sosiologia (20 min)

Sami Pihlström: Responssi ja johdattelu yhteiseen keskusteluun (20 min)

Kokoava keskustelu (20 min)