Tutkimusprofiili

Toimin kriminologian professorina Helsingin yliopistossa, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (KRIMO). Tutkimukseni on painottunut rikollisuuden mittaamisen metodologiaan sekä kriminologian teoriaan ja historiaan.

Kriminologia on tieteenala, joka tutkii empiirisesti rikollisuutta ja sen kontrollia. Kontrolliin kuuluvat sekä epäviralliset että viralliset reaktiot. Siten myös kriminaalipolitiikka on kriminologian keskeinen tutkimuskohde, ei erillinen tieteenala.

Kriminologian opetus ja tutkimus on Helsingin yliopistossa sijoitettu valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Olen vuodesta 2016 kehittänyt tieteenalan opetusta tiedekunnan sosiaalitieteiden kandi-, maisteri- ja tohtoriohjelmissa.

Päätoimen ohella olen kriminologian historian dosentti Oulun yliopiston tieteiden ja aatteiden historian oppiaineessa.

Kriminologiassa korostetaan nykyään empiiristä näyttöä ja vahvoja tutkimusasetelmia, eritoten jos halutaan sanoa jotain vaikuttavuudesta tai syistä. Tutkimustilan kuvaamisessa nojaudumme mieluiten systemaattisiin katsauksiin, joissa aiempi tutkimus on kattavasti koottu. Ne ovat kuitenkin työteliäitä ja hitaita. Siksi käsittelen blogissani ajankohtaisia kysymyksiä, joista ei (vielä) ole kotimaista systemaattista katsausta. Aiheita valitessani olen ajatellut erityisesti kriminologian opiskelijoita. Jos joku esittäisi minulle otsikon kysymyksen ja pitäisi vastata spontaanisti noin 500 sanalla, mitä vastaisin?

Janne Kivivuori
Kriminologian ja oikeuspolitiikan insitituutti
Helsingin yliopisto
Sähköposti: janne.kivivuori(at)helsinki.fi