The project’s first MCS modeling paper has been published / Projektin ensimmäinen MCS mallinnuspaperi on julkaistu

Two years of MCS coding and beta testing have finally paid off! We were able to use the model to decipher what happened in a magma system that crystallized 180 million years ago and is now hidden in the crust beneath continental flood basalts in Antarctica. It seems that the parental magmas of the flood basalts assimilated Archean (> 2.5 Ga) granitoid crust in deep (~10-30 km) magma chambers where wallrock was hot. In contrast, the magmas were unable to further assimilate their surroundings on their way to surface in shallow sill and dike systems with cold wallrock and their evolution was then controlled by low-pressure fractional crystallization. We are so happy about this paper and it provides a great example of how MCS can be used in petrological research. Open access version of the original publication is available here. Public version of MCS (including phase equilibria and major element, trace element, and isotope modeling) that was also used in this paper can be downloaded from here.

Kaksi vuotta Magmakammiosimulaattorin koodausta ja testausta maksoi vaivan! Käytimme mallinnustyökalua selvittämään, mitä tapahtui 180 miljoonaa vuotta sitten kiteytyneessä magmasysteemissä, joka on piilossa laakiobasalttimuodostumien alla Etelämantereella. Näyttää siltä, että basalttien kantasulat assimiloivat yli 2,5 miljardia vuotta vanhaa arkeeista graniittista kuorta syvissä (~10-30 km) magmakammioissa, missä kammioiden sivukivi oli kuumaa. Matkallaan pinnalle syöttökanavia pitkin ne eivät kuitenkaan kyenneet enää lämmittämään kylmempää sivukiveä tarpeeksi sulattaakseen sitä ja niinpä niiden matalan paineen kehitys oli fraktioivan kiteytymisen hallitsemaa. Olemme todella onnellisia tästä artikkelista ja se on hyvä esimerkki siitä, miten simulaattoria voi käyttää petrologisessa tutkimuksessa. Avoimesti saatavilla oleva alkuperäisjulkaisu löytyy täältä. MCS:n julkinen versio, jota käytettiin myös tässä tutkimuksessa, löytyy täältä.

Full reference:
Heinonen JS, Luttinen AV, Spera FJ, Bohrson WA (2019) Deep open storage and shallow closed transport system for a continental flood basalt sequence revealed with Magma Chamber Simulator. Contributions to Mineralogy and Petrology 174:87.