Taustaa

Avaa kyselylomake tästä linkistä ja kirjaudu saatekirjeestä löytyvällä koodilla: Kansallinen turvallisuuskysely 2023

Poliisin ja muiden viranomaisten tietoon tuleva ilmirikollisuus muodostaa vain osan kaikesta rikollisuudesta. Väestöön ja omaisuuteen kohdistuu myös niin kutsuttua piilorikollisuutta, eli rikollisuutta joka ei tule viranomaisten tietoon. Tästä syystä viranomaistilastojen rinnalle tarvitaan kyselypohjaisia tutkimuksia, joita käytetään rikollisuustilanteen seurannassa ja kriminologisessa perustutkimuksessa.

Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa (ent. Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos) on tehty väestötason uhritutkimuksia vuodesta 1980 lähtien, jolloin toteutettiin ensimmäinen Kansallinen uhritutkimus.

Vuonna 2012 instuutissa aloitettiin uusi Kansallinen rikosuhritutkimus (Kansallinen turvallisuuskysely), joka on ensisijaisesti rikollisuutta ja rikollisuuden pelkoa mittaavaa osoitinjärjestelmä. Kansallisesti edustava kysely on kohdistettu 15–74-vuotiaille Suomessa tai Ahvenanmaalla vakituisesti asuville henkilöille. Järjestelmä jatkaa vuosina 1980-2009 toteutettujen Kansallisten uhritutkimusten edustamaa tutkimuslinjaa.

Tutkimuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituuttiin: kansallinen-turvallisuuskysely@helsinki.fi

Tiedonkeruuta koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä Tilastokeskukseen: tilastokeskus.krt@stat.fi

Tutkimuksen tietosuojaselosteet löytyvät Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin sivuilta: Tietosuojaselosteet (Kansallinen turvallisuuskysely)

Puhelimitse tehtäviin tiedusteluihin vastaa suunnittelija Aaro Beuker (puh. 02941 28335)