Kati Salo

Welcome to my homepage! Tervetuloa kotisivuilleni! I gather here links and references to my work. Kerään tänne linkkejä ja lähdeviitteitä töihini.

I have studied archaeology and worked at the archaeological excavations since year 1996 and Studied and researched archaeo-osteology since year 2000. In year 2005, when I had graduated, I started specializing on paleopathology. Olen opiskellut arkeologiaa ja tehnyt töitä arkeologisilla kaivauksilla vuodesta 1996 ja opiskellut arkeo-osteologiaa eli arkeologiaan liittyvää luututkimusta vuodesta 2000 ja analysoinut arkeologisilta kaivauksilta löytyneitä luita. Vuonna 2005 valmistuttuani arkeologiksi aloin erikoistua tautihistorian tutkimukseen luulöytöjen avulla.

2020

Palamattomien ihmisluiden tutkimus Kansallismuseon kokoelmista

Vantaan Pyhän Laurin kirkon vuoden 2019 kaivausten luututukimus

Helsingin Vallisaaren vuoden 2019 kaivausten luututkimus

Mesa Verden vainajien tutkimuksesta (ei lupaa julkaista itse)

2019

Over 80 human osteological reports send for publishing at the Finnish Heritage Agency

Bronze Age Human Remains from Finland

Översti, S., Majander, K., Salmela, E., Salo, K. et al. 2019: Human mitochondrial DNA lineages in Iron-Age Fennoscandia suggest incipient admixture and eastern introduction of farming-related maternal ancestry, Scientific reports

Suomen Pronssikautisten Röykkiöiden luututkimuksesta

Luistari 50-vuotis juhlaseminaari Eurassa

Muinais-DNA seminaari Vapriikissa

2018

Kuka hän oli?

Luiden tulkki

Keitä me olemme?

Human osteological analysis, Eura Luistari. Life Histories in Teeth project, 2018 Elämänhistoriat hampaissa projekti

Salo, K., Michael, D. and Dotsika, E. 2018: Investigating health and dietary patterns between inland and coastal 17th and 18th century populations from Finland, 22nd European Meeting of the Paleopathology Association, Zagreb, Croatia August 28th – September 1st 2018

2017

Niskanen, M. Maijanen, H., Junno, J-A, Niinimäki, S. Salmi, A-K., Vilkama, R., Väre, T., Salo, K. Kjellström, A. and Mollnar, P. 2017: Scandinavia and Finland: Upper Paleolithic to Twentieth Century, Ruff C.B. (ed.): Skeletal Variation and Adaptation in Europeans, Wiley, 355-396

Suomen pronssikautiset luulöydöt tutkitaan uudessa projektissa, Kalmistopiiri 27.3.2017

2016

Phd Thesis Health in Southern Finland – Bioarchaeological Analysis of 555 Skeletons Excavated from Nine Cemeteries (11th-19th Century AD) 

Ahola, M., Salo, K. and Mannermaa, K. 2016: Almost Gone: Human Skeletal Material From Finnish Stone Age Earth Graves, Fennoscandia Archaeologica XXXIII, 95-122

Salo, K., Jakob, T. 2016: The Health Differences Between Coastal Towns and Inland Sites from 11th to 19th Century AD in Finland, 21st European Meeting of the Paleopathology Association Moscow, Russia August 15-19, 2016 

Tautihistorian tutkimus eteläsuomalaisten luulöytöjen avulla 1000-luvulta 1800-luvun alkuun, Muinaistutkija 3/2016, 16-25

Hautausmaan kertomaa: haminalaisten tauti- historiaa 1700-luvulta, Teoksessa: (Toim. Niukkanen, M., Pesonen, P. ja Ahlvik, R.), Monttu auki, Arkeologisia kenttätutkimuksia 1, Museoviraston arkeologisten kenttäpalveluiden julkaisu, Helsinki, 166-169

Seilin kaivaus ja osteologinen analyysi 

SUGRIGE projekti/project 

Entisajan suomalaisten terveys kaupungeissa ja maaseudulla

2015

Opetusta

Levänluhta projekti

2014

Opetusta

Työkuva

Luupiiri

Paleopathology of nine cemeteries in Southern Finland, taphonomy and some problematic case studies, Paleopathology Association 20th European Meeting Lund, Sweden August 26-31, 2014 

2013

Helsingin Senaatintorin luututkimusten tuloksia. Kalmistopiiri 16.2.2013

Luututkimus – Esimerkkinä Turun Julinin tontilta löydetyt 1500-1600 – lukujen vainajat, Arkeologia nyt, 1/2013, 24-26

Rengon pyhän Jaakon kirkon kaivaukset ja luututkimus, Hiisi 2/13, 3-15

Vanhat luut kertovat, Sofia-lehti 1/2013, 12-14

Paimion luututkimus

Senate square

Rakentavaa keskustelua museoiden kokoelmista

2012

Ruff, CB., Holt, BM., Niskanen, M., Sladék, V., Berner, M., Garofalo, E., Garvin, HM., Hora, M., Maijanen, H., Niinimäki, S., Salo, K., Schuplerová, E. and Tompkins, D. 2012: Stature and body mass estimation from skeletal remains in the European Holocene, Am J Phys Anthropol. 2012 Aug;148(4):601-17 

Salo, K. Mäkitie, O. Viljakainen, H. and Toiviainen-Salo, S. 2012: The The use of Peripheral quantitative computed tomography (pQCT) in archaeology: the study of skeletal characteristics in 16th to 19th century children in Finland 19th european meeting of the paleopathology association, Lille, France August 27 – 29, 2012

Studio 55

Senaatintorin luut paljastavat

Torin alla eri ikäisiä vainajia

2011:

Ohjeita ihmisluiden käsittelyyn arkeologisilla ruumishautakaivauksilla (Salo Kati, Kivikero Hanna, Mannermaa Kristiina, Niskanen Markku) teoksessa Arkeologisten hautakaivausten tutkimusmenetelmät (toim. Salo, Kati ja Niukkanen, Marianna), Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 22,

Haminan varuskunta-alueen luuanalyysi 

Salo, K. and Föhr, A. 2011: A Comprehensive Radiological Survey of Three Skeletal Populations, Paleopathology Association Meeting in South America IV Lima, Peru November 2-5, 2011

Rengon lavertelevat vainajat

Vainajien luut paljastavat muinaisia sairauksia

2010

Ihmisjäänteiden käsittelyn etiikkaa (Salo Kati, Kivikero Hanna) Muinaistutkija 3/2010

Tautien historiasta Porvoon kirkon kirkkomaan kaivausten luututkimusten valossa, Kentältä poimittua – kirjoitelmia arkeologian alalta 7, Museoviraston arkeologian osaston julkaisuja N:o 12, 116-131

Salo, K. and Föhr, A. 2010: Palaeopathology and radiology – A Comprehensive Radiological Survey of a Skeletal Population, 18TH European meeting Natural History Museum Vienna, Austria August 23-26, 2010 

Hollolan Kirkkailanmäen luuanalyysi

Hollolan Kirkkailanmäen luuanalyysi (1,14 MB)

Mikkelin Tuukkalan luuanalyysi

Pälkäneen rauniokirkon luuanalyysi (1,29 MB)

2009:

Rengon kirkko kaivauskertomus ja osteologinen analyysi 

Rengon kirkko, kaivauskertomus (13Mb)

2008:
Poster: Paleopathology of Porvoo (A0-version)
Poster: Paleopathology of Porvoo (A4-version, split into 8 pages)
Porvoon kirkko, luuanalyysi
Mitä Porvoon kirkon kirkkomaan kaivausten luututkimukset kertovat tautien historiasta?, Kentältä poimittua 7

Oripää Tanskilankangas kaivauskertomus 

Paleopathology of Porvoo (Borgå) – The Second Oldest Town in Finland, XVII European Meeting of the Paleopathology Association, poster, 17th European meeting Copenhagen, Denmark August 25-27 2008

2007:

Porvoon tuomiokirkon luuanalyysi 

Kotkan Kyminlinnan luuanalyysi

Lappeen kirkon kaivauskertomus ja luuanalyysi 

Osteologinen analyysi Vantaa Pyhän Laurin kirkko

Artikkeli: Museoviesti 2007, s. 23

Museoviesti 2007 

2006:
Mitä luututkimus voi kertoa meille muinoin eläneistä ihmisistä? Pirkanmaan alta 7, pp.22-27
Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa – esimerkkinä Euran Luistarin kalmisto, Muinaistutkija 1/2006, pp.17-28

Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa

tai

Hammastutkimuksen mahdollisuudet arkeologiassa 

2005:
Master’s thesis: What Ancient Human Teeth Can Reveal? Demography, Health, Nutrition and Biological Relations in Luistari (Helsingin yliopiston verkkojulkaisut e-thesis)


Contact: +358-44-5823065
kati.h.salo [at] helsinki.fi