Kielikeskus

Helsingin yliopiston kielikeskus on henkilöstöltään ja kielitarjonnaltaan Suomen suurin kielikouluttaja sekä monikielinen ja monikulttuurinen työyhteisö. Kielikeskus vastaa Helsingin yliopiston koulutusohjelmien viestintä- ja kieliopintojen toteutuksesta sekä monipuolisten kielipalvelujen tarjoamisesta yliopistoyhteisölle. Koulutus ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä yliopiston yksiköiden ja niiden henkilöstön kanssa.