Joutsen/Svanen. Pakkovaltiosta ekodystopiaan

JOUTSEN / SVANEN

Erikoisjulkaisuja 2 / Enskilda studier 2 / Special Studies 2
Pakkovaltiosta ekodystopiaan – Kotimainen nykydystopia

Vastaavat toimittajat / Ansvariga redaktörer / Editors-in-Chief:
Saija Isomaa (saija.isomaa[at]staff.uta.fi), Toni Lahtinen (toni.lahtinen[at]uta.fi)

Avaa julkaisu PDF-tiedostona

Läs hela publikationen som PDF

Julkaisija:
Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalaisugrilaisten
ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos. PL 3, 00014
Helsingin yliopisto

Utgivare:
Finländska klassikerbiblioteket, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
vid Helsingfors universitet. PB 3, 00014 Helsingfors universitet

Publisher:
Finnish Classics Library, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian
Studies. P.O. Box 3, 00014 University of Helsinki

Päätoimittaja / Chefredaktör / Editor:
Jyrki Nummi (jyrki.nummi[at]helsinki.fi)

Vastaavat toimittajat / Ansvariga redaktörer / Editors-in-Chief:
Saija Isomaa (saija.isomaa[at]staff.uta.fi), Toni Lahtinen (toni.lahtinen[at]uta.fi)

ISBN 978-951-51-3551-3 (nid.)
ISBN 978-951-51-3552-0 (PDF)

ISSN 2489-2858 (painettu)
ISSN 2489-2866 (verkkojulkaisu)

© Kirjoittajat, 2017
Erikoisjulkaisusarjan artikkelit ovat kahden riippumattoman vertaisarvioitsijan arvioimia.

Tämän open access -julkaisun lukijalla on lupa tulostaa julkaistut tekstit sekä levittää niitä muuttamattomana epäkaupallisessa tarkoituksessa esimerkiksi yliopisto-opetuksen aineistona. Tekstejä saa käyttää myös digitaalisessa tiedonlouhinnassa.

Pysyvä osoite / Permanent adress / Permanent address:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201705156413

https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsen-svanen/dystopiat/

Kannen kuva: Hanna Samola
Taitto: Jari Käkelä 2017