Etusivu

Olen Helsingin yliopiston jatko-opiskelija sosiologian oppiaineesta. Teen väitöskirjaa aiheenani tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimuksessani tarkastelen, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lain­säädän­­töprosessissa ja koh­dut­to­man arkielämän kokemuksissa. Tutkimukseni kuvauksen voit lukea täältä.

Olen osa perhetutkijaverkostoa, joka kirjoittaa yhteiskuntatieteellisen perhetutkimuksen innoittamia kirjoituksia perhe- ja läheissuhteista omassa verkkojulkaisussamme Perheyhteiskunta. Toimin tällä hetkellä julkaisun päätoimittajana (Vaula Tuomaalan perhevapaan ajan) ja säännöllisenä kirjoittajana.

Tut­­kimukseni on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Valuating Lives: Science, Law and Patient Activism on Infertility and Dementia (VALDA). Hankkeessa tarkastellaan elämän arvottamista lapsettomuuden ja dementian kautta. Siinä selvitetään etnografisten ja tekstianalyyttisten menetelmien avulla, miten Suomessa lääketieteen ja lainsäädännön asiantuntijat sekä potilaat ja heidän tukiyhteisönsä järjestävät, hallitsevat ja arvottavat tahattomasta lapsettomuudesta ja muistisairauksista johtuvia ongelmia. Hankejohtajana toimii apulaisprofessori Mianna Mes­kus. Lisäksi Koneen Säätiö ja Oskar Öflundin Sää­­­­tiö on rahoittanut tutkimustani. 

Olen suorittanut vuonna 2015 valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Lisäksi minulla on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, pääaineenani yleinen kirjallisuustiede. Muita tutkimuksellisia kiinnostustuksen kohteitani ovat avustavat lisääntymisteknologiat, perhelainsäädäntö ja tiedeviestintä.

Kiinnostuksen kohteet: perhetutkimus, ruumiinsosiologia, terveyssosiologia, vammaistutkimus, sukupuolentutkimus.

musta-koneensaatio-logo1          oo%cc%88_logo2

Yksi ajatus artikkelista “Etusivu”

Kommentit on suljettu.