Tietoa kurssista

Tervetuloa matematiikan tukikurssin kotisivuille!

Taloustieteen oppiaine ja KTTO ry järjestävät yhteistyössä tukikurssin kursseille Matemaattinen analyysi I ja II syksyllä 2019. Kurssin tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden matematiikan opintoja, esimerkiksi antamalla vinkkejä laskuharjoituksiin ja kertaamalla epäselviksi jääneitä asioita. Kurssi suunnitellaan opiskelijalähtöisesti, joten myös muunlaiset lähestymistavat ovat mahdollisia. Kurssin vetäjänä toimii VTK Kasperi Kuuskoski (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Aika ja paikka

Kurssi järjestetään ensimmäisessä periodissa maanantaisin 16.9.–14.10. kello 14:15–15:45 Economicumin seminaarihuoneessa SH2.

Toisessa periodissa kurssi järjestetään tiistaisin 29.10.–10.12. klo 10:15–11:45. Paikkana on Economicumin seminaarihuone SH1, mutta viimeiselllä kerralla 10.12. poikkeuksellisesti SH3-4.

Materiaali

Hannu Kivimäki ja Jaako Meriläinen ovat laatineet opiskeiljoiden tueksi tukikurssimonisteita. Karkeasti ottaen syksyn asioita käsittelee tämä* moniste, ja kevään asioita tämä moniste. Kursseissa tapahtuneiden muutosten vuoksi jaottelu ei nykyisin kuitenkaan aina päde, joten apua etsiessäsi tarkista aina myös kevään moniste!

Kullakin kurssikerralla käsitellyt asiat ja materiaali löytyvät täältä.

*Tässä monisteessa on virhe sivulla 75. Sarjan oikea suppenemisjoukko on väli [-2,0].

Presemo

Tukikurssilla on käytössä myös Presemo, jossa voi kysellä apua tehtäviin tai opastusta kurssin asioihin: http://presemo.helsinki.fi/tukikurssi

Palaute

Palautetta ja kehitysehdotuksia kurssista voi esittää suoraan, tai vaihtoehtoisesti käyttää anonyymiä lomaketta joka löytyy tästä. Lomake on käytössä koko kurssin ajan ja sen jälkeen.