Tietoa kurssista

Tervetuloa matematiikan tukikurssin kotisivuille!

Taloustieteen oppiaine ja KTTO ry järjestävät yhteistyössä tukikurssin kursseille Matemaattinen analyysi I ja II syksyllä 2018. Kurssin tarkoituksena on tukea ensimmäisen vuoden matematiikan opintoja, esimerkiksi antamalla vinkkejä laskuharjoituksiin ja kertaamalla epäselviksi jääneitä asioita. Kurssi suunnitellaan opiskelijalähtöisesti, joten myös muunlaiset lähestymistavat ovat mahdollisia. Kurssin vetäjänä toimii valt. yo. Kasperi Kuuskoski (etunimi.sukunimi@helsinki.fi).

Aika ja paikka

Viimeinen kurssikerta olikin jo 27.11.! Sivulle ilmestyy kuitenkin vielä koonteja hyödyllisistä lauseista viimeisiä harjoituskertoja varten. Myös ennen tenttiä on luvassa muutamia kertaustehtäviä ykköskurssin tapaan! Kiitos kurssista ja tsemppiä kevääseen! 🙂

Kurssi järjestetään tiistaisin kello 12:15–13:45 Economicumilla. Huoneena on 11.9.–16.10. seminaarihuone 1 ja 30.10.–27.11. seminaarihuone 2.

Materiaali

Hannu Kivimäki ja Jaako Meriläinen ovat laatineet opiskeiljoiden tueksi tukikurssimonisteita. Karkeasti ottaen syksyn asioita käsittelee tämä* moniste, ja kevään asioita tämä moniste. Kursseissa tapahtuneiden muutosten vuoksi jaottelu ei nykyisin kuitenkaan aina päde, joten apua etsiessäsi tarkista aina myös kevään moniste!

Kullakin kurssikerralla käsitellyt asiat ja materiaali löytyvät täältä.

*Tässä monisteessa on virhe sivulla 75. Sarjan oikea suppenemisjoukko on väli [-2,0].

Presemo

Tukikurssilla on nyt testikäytössä myös Presemo, jossa voi kysellä apua tehtäviin tai opastusta kurssin asioihin: http://presemo.helsinki.fi/tukikurssi

Palaute

Palautetta ja kehitysehdotuksia kurssista saa esittää suoraan, tai vaihtoehtoisesti käyttää anonyymiä lomaketta joka löytyy tästä. Lomake on käytössä koko kurssin ajan.