Mitä teemme?

Korona tuli kylään: korona-vaikutusten tutkiminen varhaiskasvatuksessa on Helsingin yliopistossa käynnissä oleva Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke (1.8.2020-31.4.2021), jossa tutkimme koronakriisin vaikutuksia varhaiskasvatukseen.

Tutkimme vaikutuksia erityisesti kolmen ryhmän kohdalla: lapset, huoltajat ja päiväkodin johtajat. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa lasten kokemuksista koronakriisin ajalta. Lisäksi selvitämme huoltajien kokemuksia arjen järjestämisestä ja varhaiskasvatuspalveluista kriisin ajalta. Tuotamme myös tietoa päiväkodin johtajien työstä kriisin aikana: heidän tarvitsemastaan ja saamastaan tuesta, sekä poikkeustilanteen mahdollisesti aiheuttamasta kuormituksesta.

Hankkeessa kartoitamme lisäksi kriisiajan innovatiivisia ratkaisuja, joita voidaan jalostaa eteenpäin  ja jotka auttavat varautumaan tulevaisuudessa paremmin mahdollisiin vastaaviin kriisitilanteisiin. Tuotamme tietoa siitä, mitä poikkeusaika tuo esiin ’normaaliajasta’, mitä se piirtää siitä esiin eli varhaiskasvatuksen käytännöistä – niiden toimivuudesta ja toimimattomuudesta.