Kuuleeko koulu ?- tutkimushanke

simpukat
HANKE PÄÄTTYY ELOKUUSSA 2016. TUTKIMUKSEN TEKEMINEN KUITENKIN JATKUU. KIITOS KAIKILLE MUKANA OLLEILLE!

Kuuleeko koulu?-tutkimushanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke vuosille 2014-2016. Siinä tutkitaan kuulovammaisten lasten opetusta Suomessa. Opetuksen kehittäminen yhdessä alan toimijoiden kanssa on tavoitteena. Myöhemmin hanke pyrkii laajenemaan alahankkeeksi “Kuuleeko koulu vanhempia”.

Hankeen vastuunkantajat ovat:

dosentti Marjatta Takala (HY) ja KT, yliopisto-opettaja Helena Sume (JY)

Hankeen taustaryhmään kuuluvat: Kuulovammaisten lasten vanhempain liitosta Sari Suokas, Lapci ry:stä Nana Lindholm, Kuurojen Liitosta Pirkko Selin-Grönlund, Valteri-verkoston Kuuleeko koulu-kehittämishankkeesta Kristiina Pitkänen ja Kuuloliitosta Esa Kalela.

Hankkeen raportti on valmistunut joulukuussa 2015.

Hankkeessa uusittiin teos Kieli, kuulo ja oppiminen – kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Teos on ilmestynyt tammikuussa 2016!