Informaatiota

Kuulovammaiset oppilaat opiskelevat nykyään pääasiassa yleisopetuksessa. Opettajalle tilanne voi olla uusi ja outo. Kaikki ole saaneet koulutusta kuulovammaisen lapsen ja nuoren tarpeiden huomioimiseen. Lisäksi oppilas ei tiedä, miten muut kuulevat, eikä ehkä osaa pyytää tukea oppimiselleen.

Tässä hankkeessa selvitettiin:
a) miten opettajat kokevat tilanteen, millaisia keinoja on löytynyt opetuksen sujuvoittamiseksi ja mitä vielä tarvittaisi.
b) miten perheet kokevat lapsen koulunkäynnin
c) miten oppilas itse kokee koulunkäyntinsä sujuvan.

Päätavoitteemme on inklusiivisen opetuksen tukeminen.
Keväällä 2016 haastattelimme vanhempia ja opettajia, sekä oppilaita.

Elokuun lopussa 2016 projekti päättyy. Kiitämme Opetus- ja kulttuuriministeriötä rahoituksesta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *