Suomeksi

Työskentelen talous- ja sosiaalihistorian tutkijatohtorina politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella Helsingin yliopistossa.

Projektissani Vertaileva tutkimus valmisvaatetusteollisuuden verkostoista 1900-luvun Helsingissä ja Göteborgissa tutkin vaatetusteollisuuden prosesseja Ruotsissa ja Suomessa, erityisesti Göteborgissa, Boråsissa ja Helsingissä.  Tutkimus kattaa alan nousun, kukoistuksen ja katoamisen Pohjoismaissa 1900-luvulla. Tutkimusotteeni on vertaileva. Lähestyn aihetta alan yrittäjien näkökulmasta, mutta vaatetusalalla kilpailu on kovaa ja periaatteessa kuka tahansa voi perustaa uuden yrityksen. Siksi rajat työnantajan, itsensä työllistäjien ja työntekijöiden välillä ovat häilyviä. Alalla on paljon naisyrittäjiä ja perheyrityksiä. Tutkimukseni hyödyntää taloussosiologiaan pohjautuvan etnisyystutkimuksen käsitteitä, kuten limittyneitä perheyrityssuhteita.

Väitöskirjatutkimukseni teema oli Helsingin juutalaisyhteisö 1900-luvun alusta 1970-luvulle. Väitöskirjassani “Boundaries of an Urban Minority: The Helsinki Jewish Community from the End of Imperial Russia until the 1970s” analysoin Euroopan 1900-luvun suurten murrosten vaikutuksia kaupunkiväestön etnisiin suhteisiin. Tutkin etnistä rajanvetoa yrittäjyyteen liittyvien kysymysten kautta.Tutkimukseni valittiin European Business History Associationin vuosikonferenssiin  kolmen parhaan väitöskirjan joukkoon liiketoimintahistorian alalla vuonna 2014.