LET’S MOVE IT

**********HUOM. UUDISTAMME SIVUJAMME!*************

Käytännön toimijoille suunnattu materiaalipankki avataan 15.8.2018 osoitteessa www.letsmoveit.fi.

Tutkimuksesta kerromme tutkimusryhmän sivuilla täällä.

Mitä ajattelemme liikunnan edistämisestä?

  • Liikunnan tarjoaminen ei yksinään riitä. Tavalla, jolla
    liikunnasta puhutaan ja jolla liikuntaan kannustetaan, on väliä motivaation kehittymisessä.
  • Kestävät liikuntatottumukset pohjaavat liikunnan iloon ja itselle tärkeisiin syihin liikkua. Nuoria voidaan tukea
    omakohtaista liikuntamotivaatiota kehittävissä keskusteluissa
    ja pohdinnoissa, ja löytämään omaan arkeen ja elämäntavoitteisiin yhteensopivat tavat liikkua.
  • Aikomuksista toteen: Itsesäätelykeinot kuten fiksu tavoitteenasettelu ja suunnittelu auttavat toteuttamaan itse asetetut tavoitteet. Nämä ovat taitoja, joita kaikki voimme kehittää.

Näihin periaatteisiin pohjaavan Let’s Move It -ohjelman vaikutuksia
liikuntamotivaatioon ja liikkumiseen arviotiin 14 kk seurannan kenttäkokeessamme. Liikemittarilla mitatun kevyen liikunnan ero intervention jälkeen oli 10 minuuttia päivässä interventioryhmän hyväksi.

 

Let's Move It –tutkimushanke