Kumpulan, Meilahden ja Viikin kampusten tieteenalojen lakkautetut tietokantatilaukset

This post is also available in: englanti

Määrärahojen supistumisen vuoksi kirjasto on joutut jättämään seuraavien tietokantojen ja hakuteosten tilaukset uusimatta.

Viite –  ja kokotekstitietokannat

 • Ebsco-tietokannat
  • Ageline – viitetietokanta (ikääntymisen tutkimus, gerontologia)
 • Ovid tietokannat
  • Geobase – viitetietokanta (maantiede, geotieteet, merentutkimus)
  • Nursing@Ovid – viitetietokanta (hoitotiede)
 • Proquest-tietokannat
  Proquest DatabasesProquest Databases -tietokantaperhe pienenee, vaikka suurin osa palvelussa yliopistolaisille tarjolla olevista tietokannoista jää käyttöön.  Muutamien tuhansia yhteiskunta- ja taloustieteellisiä sekä liiketalouden ja organisaatioviestinnän lehtiä sisältävien tietokantojen tilauksia  ei uusita.. Useat näihin tietokantoihin sisältyvistä, tutkimuksellisesti keskeisistä  lehdistä ovat olleet tarjolla myös muuta kautta. Jotkut nästä lehdistä tulevat ensi vuonna käytettäväksi kokoteksteinä sellaisten Proquest-tietokantojen kautta, jotka ovat olleet aiemmin puhtaasti viitetietokantoja.

  • ABI Inform Complete – lehtitietokanta (talous, liiketalous, organisaatiotutkimus)
  • ProQuest Accounting & Tax Database  – lehtitietokanta (talous ja liiketalous)
  • ProQuest Banking Information Source – kokotekstitietokanta  (pankki- ja finanssiala)
  • ProQuest Asian Business and Reference –  kokoteksti- ja viitetietokanta (liiketalous)
  • Proquest European Business – lehti- ja viitetietokanta (liiketalous)
  • Hoover’s Company Profiles kokotekstitietokanta  (yritykset ja rahoitus)
  • British Nursing Index – viitetietokanta (hoitotiede)
  • International Pharmaceutical Abstracts – viitetietokanta (farmasia)

Hakuteokset

Keskustakampuksen lakkautetut tietokannat löydät täältä.

Lista lopetetuista lehtitilauksista löytyy täältä.

Palaute karsinnoista on tervetullutta: e-library[at]helsinki.fi