Klassikerbiblioteket

LÄNK TILL KLASSIKERBIBLIOTEKET

 

Finländska klassikerbiblioteket är

  • en omfattande och källkritisk sammanställning av finsk- och svenskspråkig finländsk litteratur samt av forskningsdata som gäller denna litteratur.
  • en kulturhistorisk resurs för forskning, utbildning och folkbildande arbete
  • uphovrättsfira verk som är fritt tillgängliga via internet.
  • uphovsrättskyddad litteratur. Tack vare ett avtal mellan Nationalbiblioteket, Sanasto och Kopiosto har man nu kunnat digitalisera en samling med upphovsrättskyddad litteratur inom projektet. Denna digitaliserade samling innehåller verk av författare som dött åren 1948–1960, klassiker samt andra litteraturhistoriskt intressanta författare. Den upphovsrättsskyddade skönlitteraturen är tillgänglig i Finland under tre år för forsknings- och undervisningsändamål (för att få tillgång till dessa verk bör man logga in med Haka-lösen). I samlingen ingår också fritt tillgänglig facklitteratur utgiven fram till år 1972, framför allt litteraturhistoriska verk.

Finländska klassikerbiblioteket planeras för en bred användarkrets. Texterna kan kopieras vidare för t.ex. olika undervisnings- och forskningsändamål, i såväl Finland som andra länder. I digitaliseringen prioriteras finländska klassiker, verk och författare som har en etablerad ställning i litteraturforskningen och -historien, samt i den litterära diskussionen. Därtill digitaliseras också andra litteraturhistoriskt intressanta verk (t.ex. pionjärer inom en genre) och specialsamlingar. I Klassikerbiblioteket publiceras i huvudsak förstaupplagor och upphovsrättsfria verk.

I utvecklingen av Klassikerbiblioteket beaktas digitaliseringen av den humanistiska forskningen. Materialet produceras i enlighet med internationell standard, vilket garanterar att det kan kopieras och konverteras för avsedda ändamål.

Klassikerbiblioteket erbjuder fyra olika innehållsdelar som tillgodoser olika typer av informationsbehov.

  1. Klassikerbibliotek: digital samling av klassisk finländsk (finsk- och svenskspråkig) skönlitteratur. Innehåller i huvudsak kompletta texthelheter (författares samlade produktioner) och sökredskap. Klassikerbibliotekets verk finns tillgängliga som PDF-filer. Texterna är ocr-lästa vilket möjliggör sökningar inom verk. Korrekturläsningen av ocr-lästa texter är under arbete. Verken kommer också att publiceras som ren tex. En del verk finns i EPub-format.
  2. Bibliografiskt källmaterial: Bibliografi över forskning i samband med de enskilda författarna. Innehållet är indexerat vilket möjliggör sökningar. Senare publiceras också bibliografi över recensioner.
  3. Källmaterial om författarna: matrikelinformation och livshistorisk bibliografi samt länkar till Nationalbiografin och databasen Biografiskt Lexikon för Finland.
  4. Joutsen – Svanen (journal.fi), elektronisk årsbok för forskning i finländsk litteratur: vetenskaplig tidskrift som behandlar den finländska litteraturen. Finsk-, svensk- och engelskspråkig referee-publikation som innehåller högklassiga forskningsartiklar, recensioner, intervjuer och översikter. Också tematiska specialutgåvor utges vid sidan om årsboken.

Nytt material läggs till och sidorna uppdateras kontinuerligt. Finländska Klassikerbiblioteket blir inte färdigt, utan växer och utvecklas hela tiden.